Marek Jóźwicki

Marek Jóźwicki

Marek Jóźwicki

Wydział: Wzornictwo

E-mail: marek.jozwicki@asp.gda.pl

Marek Jóźwicki

„Na skraju drugiej dekady XXI wieku, należałoby poszukiwać roli projektanta wychodzącej poza instrumentalne cele, tym samym kształcenie ich, oprzeć o idee respektujące kruchość środowiska, relacje z drugim człowiekiem i postawę raczej spekulatywną, wyrażającą się w myśleniu abstrakcyjnym w ramach racjonalnego rozumowania. W dobie swobodnego przepływu informacji, procesy zarządzania wiedzą sugerują, że efektywność funkcjonowania zależy od indywidualnych działań poszczególnych osób, od kontekstowego posługiwania się informacją i współdzielenia się nią.”

Nauczyciel akademicki, architekt wnętrz, projektant z wieloletnią praktyką w przemyśle meblarskim. Dyplom magisterski opracował pod kierunkiem profesora Bolesława Petryckiego w 1984 roku (PWSSP Gdańsk). Od 1985 roku pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 1998 uzyskał stopień doktora sztuki a w 2005 – stopień doktora habilitowanego. Przez dwadzieścia pięć lat współpracował z profesorem Edmundem Homą w ramach pracowni projektowania mebli na kierunkach architektury wnętrz i wzornictwa.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa, a w latach 2013-2016 funkcję kierownika Katedry Wzornictwa. Od roku 2005 kieruje Pracownią Mebla Seryjnego. Zajmuje się projektowaniem wnętrz i mebli oraz wzornictwem; jest autorem (lub współautorem) kilkuset projektów. Wielokrotnie pełnił funkcje kierownika lub koordynatora prac zespołów projektowo – wdrożeniowych; jest współautorem zastrzeżonych wzorów w UP RP. Jest promotorem przeszło sześćdziesięciu prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Pełnił funkcje promotora w czterech postępowaniach doktorskich oraz recenzenta, łącznie w czternastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W pracy w pracowni buduje partnerską atmosferę, traktując wszystkich jako pełnoprawnych członków zespołu.

[2020]

"Each place is determined by its characteristic features. Details of the landscape, location conditions, purpose, tradition – and even the raw materials in the area determine the buildings' details and affect their arrangement. They make up their character and mutual relations, emphasizing representative or utilitarian features. Similarly, the interiors and the elements that fill them form a network of connections that perform their functions, tailored to the people who use them. New always arise in the existing context. "

Born in 1956. A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma under the supervision of Professor Bolesław Petrycki (1984). An employee of the Faculty of Architecture and Design since 1985. He worked with Professor Edmund Homa for over twenty years as in his studio. Post-doctoral degree. In the years 2008–2012, he was the Dean of the Faculty of Architecture and Design, currently, he is the head of the Department of Industrial Design and the Serial Furniture Design Studio. He worked as a designer at the FAMOS Ship Furniture Factory in Starogard Gdański. He continues his cooperation with furniture factories in research programs. From 1997, a founding member (currently a member of the Management Board) of CTT in Gdańsk, and from 2014 SPFP. He designs interior, furniture and design.