Maciej Dojlitko

Maciej Dojlitko

Maciej Dojlitko

Wydział: Wzornictwo

E-mail: maciej.dojlitko@asp.gda.pl

Maciej Dojlitko

„Podczas ostatnich 20 lat pracy zawodowej byłem obserwatorem i uczestnikiem dynamicznego, wciąż trwającego procesu rozwoju technik, zmieniały się moje fascynacje ich możliwościami i efektami w projektowaniu. Obecnie jednak coraz częściej sięgam do inspiracji zawartych w realizacjach sprzed „epoki cyfrowej” będących rezerwuarem rozwiązań popartych uczciwymi zasadami i wymagających od twórcy jak najwyższych umiejętności warsztatowych oraz wiedzy historycznej. W moim odczuciu te wartości nie ulegną dewaluacji.”

Urodzony w 1975 roku. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku.
W 2002 roku obronił dyplom w Pracowni Projektowania Wzornictwa Przemysłowego pod kierunkiem profesora Jacka Popka. Od 2002 roku związany z Pracownią Podstaw i Metodyki Projektowania na tymże wydziale. Przez okres ponad 10 lat prowadził zajęcia w Laboratorium Technik Wizualizacji. W 2013 obronił pracę doktorską w zakresie Komunikacji Wizualnej. Doktor habilitowany od 2019. Prowadzi Pracownię Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wzornictwa. Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa w latach 2019-2020. Autor publikacji Teoria dekonstrukcji komunikatu wizualnego. Narzędzia projektowania kamuflażu militarnego. Twórca kamuflażu mapa, wyróżniony w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2016. Zajmuję się zawodowo projektowaniem na styku komunikacji wizualnej, wzornictwa, architektury i branży militarnej. Pracował między innymi dla: PKN Orlen, Grupy Lotos SA, mBanku, MultiBanku, Polomarketu, Caelum Development, Green Way SA, PSO Maskpol, Fabryki Broni Radom, PGZ-u.

[2023]

"During the last 20 years of my professional career I have been an avid observer and participant in the recent technical developments . My interests, at the time, were congruous with those new advancements. Influenced by the latter and my own knowledge in the field though, I have become more of a pre-digital era proponent. The era of solid workshop and historical legacy. In my opinion, these values will never lose its credibility."

Born in 1975. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.In 2002, he defended his diploma in the Industrial Design Studio under the supervision of Professor Jacek Popek. From 2002, he was associated with the Laboratory of Fundamentals and Design Methodology at that faculty. For over 10 years Professor Dojlitko has taught at the Visualisation Technician Laboratory. In 2013 he did his doctoral dissertation in the field of Visual Communication. Professor Dojlitko works currently with Jacek Miler, where he lectures at the Visual Communication Studio at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He deals with a vast spectrum of Visual Communication faculties , including design and architecture. He was a sole designer in high profile projects for companies such as PKN Orlen, Grupa Lotos S.A., mBank, MultiBank, Caelum Development, Green Way S. A., Polomarket, PSO Maskpol, Fabryka Broni Radom.