Krzysztof Polkowski

Krzysztof Polkowski

Krzysztof Polkowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: krzysztof.polkowski@asp.gda.pl

Krzysztof Polkowski

„Oprócz malarstwa i rysunku zajmuję się instalacjami site specific, fotografią, sztuką włókna oraz projektami artystycznymi, jako kurator i producent. Ostatni duży projekt kuratorsko-producencki to „Miłość – site specific” z 2011 roku, przeznaczony do byłej Królewskiej Fabryki Karabinów na Dolnym Mieście w Gdańsku, do którego zaprosiłem Bognę Burską, Katarzynę Józefowicz, Dorotę Nieznalską, m-city/Mariusza Warasa, Marka „Rogulusa” Rogulskiego, Macieja Salomona, Dorotę Walentynowicz oraz Annę i Adama Witkowskich. W twórczości artystycznej interesuję się problemem szeroko pojmowanego sacrum. Ostatnio zajmuję się również wieloznacznością słów oraz pojęć, korzystając z semantycznej teorii znaku językowego.”

Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Studiował w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom obronił w pracowni profesora Kazimierza „Kacha” Ostrowskiego w 1985 roku Od 1997 roku pracuje na macierzystej uczelni, gdzie jest adiunktem w stopniu dr hab. sztuki na Wydziale Malarstwa. Od 2013 roku prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku, w latach 2012-2016 pełni funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa. Obecnie Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Posiada w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą, jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Galerii Miejskiej w Osterholz-Scharmbeck, kolekcji Mariana Biesiady.

[2018]

"In addition to painting and drawing, I am involved in site-specific installations, photography, fibre art and artistic projects as a curator and producer. The last large curatorial and production project is "Love – site specific" from 2011, intended for the former Royal Rifle Factory in the Lower Town of Gdansk, to which I invited Bogna Burska, Katarzyna Józefowicz, Dorota Nieznalska, m-city / Mariusz Waras, Marek " Rogulus" Rogulski, Maciej Salomon, Dorota Walentynowicz and Anna and Adam Witkowski. In artistic creation, I am interested in the problem of the broadly defined sacrum. I have recently been involved in the ambiguity of words and concepts, using the language sign's semantic theory."

He was born in Gdansk in 1958. At the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, he obtained his diploma in the studio of Professor Kazimierz "Kach" Ostrowski in 1985. Since 1997 he has been working at his home university, where he is an assistant professor at the Faculty of Painting. From 2013, he runs the Basics of Painting and Drawing Studio, in the years 2012-2016 he was the Dean of the Painting Department. Currently Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He has had several individual exhibitions and has participated in over one hundred group exhibitions in Poland and abroad. His works are included in the collections of the National Museum in Gdańsk, the City Gallery in Osterholz-Scharmbeck, the Marian Biesiada collection.