Jarosław Czarnecki | Elvin Flamingo

Jarosław Czarnecki | Elvin Flamingo

Jarosław Czarnecki | Elvin Flamingo

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: jaroslaw.czarnecki@asp.gda.pl

Jarosław Czarnecki | Elvin Flamingo

„W swojej twórczości próbuję jednocześnie przekraczać i znosić szeroko pojęte granice, a najbardziej pociąga mnie to, czego nie jestem w stanie przewidzieć i to, o czym jeszcze nie wiem.”

Wielokrotnie nagradzany współczesny polski artysta o rozpoznawalnej tematyce i poetyce swoich prac, cieszący się uznaniem międzynarodowych krytyków i ceniony w wielu krajach, wykorzystujący w swojej działalności bioart i life art, tworząc zaangażowane intelektualnie, autonomiczne bioinstalacje.

Prace Elvina Flamingo wystawiane są w wielu miejscach na całym świecie, m.in. w: Kunsthal Aarhus (Dania), me Convention Stockholm (Szwecja), Kassel (Niemcy), Lwów (Ukraina), Liverpool John Moores University / FACT (Wielka Brytania), Corners of Europe San Sebastian (Hiszpania), Rijeka (Chorwacja), Stambuł (Turcja), Jafa (Izrael), Mediation Biennale, WRO Biennale (Polska), WorldFest Houston (Stany Zjednoczone), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Polska), CNRS Uniwersytet Sorboński w Paryżu, Station Biologique de Roscoff / współpraca (Francja), Ars Electronica (Austria), Hongkong (HKSAR, Chiny), Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania), Nomus Nowe Muzeum Sztuki, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Gdański (Polska).

Elvin Flamingo prowadzi Lab Metody Biomediów – wspólny projekt Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii / Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / oraz Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest założycielem Międzyuczelnianego Koła Naukowego Biomedia, a także pracuje na stanowisku profesora uczelni dr hab. w Katedrze Intermediów (prodziekan ds. Intermediów 2016-2019).

https://elvinflamingo.art/

[2024]

"In my work, I try to cross and bear broadly defined borders simultaneously, and I am most attracted to what I cannot foresee and what I do not know yet."

An award-winning contemporary Polish artist with recognizable themes and poetics in his works, recognized by international critics and appreciated in many countries, using bioart and life art in his activities, creating intellectually engaged, autonomous bioinstallations.

Elvin Flamingo's works are exhibited in many places around the world, including: Kunsthal Aarhus (Denmark), me Convention Stockholm (Sweden), Kassel (Germany), Lviv (Ukraine), Liverpool John Moores University / FACT (Great Britain), Corners of Europe San Sebastian (Spain), Rijeka (Croatia), Istanbul (Turkey), Jaffa (Israel), Mediation Biennale, WRO Biennale (Poland), WorldFest Houston (United States), Laznia Center for Contemporary Art (Poland), CNRS Sorbonne University in Paris, Station Biologique de Roscoff / collaboration (France), Ars Electronica (Austria), Hong Kong (HKSAR, China), Newcastle upon Tyne (Great Britain), Nomus New Art Museum, Copernicus Science Centre, University of Gdansk (Poland).

Elvin Flamingo runs the Biomedia Methods Laboratory – a collaborative project of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology / University of Gdansk and Medical University of Gdansk / and the Academy of Fine Arts Intermedia Department in Gdansk, Poland. He is a founder of the Biomedia Intercollegiate Science Club and also works as an associate professor at the Intermedia Department (Vice Dean of Intermedia 2016-2019).

https://elvinflamingo.art/