Grzegorz Jarmocewicz

Grzegorz Jarmocewicz

Grzegorz Jarmocewicz

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: grzegorz.jarmocewicz@asp.gda.pl

Grzegorz Jarmocewicz

„Zarówno na powierzchni światłoczułej jak i lustrzanej powstaje zależność pomiędzy realnością i jej kopią. Zwierciadło interpretowane było wielokrotnie jako swoisty rodzaj powtórzenia, a sobowtór naśladujący nasze gesty stawał się bliźniaczym klonem Narcyza, który bez oryginału nigdy by nie zaistniał. Prawdopodobnie dlatego fotografia, lustro i rzeczywistość wydają się być tożsame. Fotografia może być narzędziem wspomagającym poznanie, należy jednak pamiętać, iż jest jedynie zmiennym paradygmatem rzeczywistości. W pracowniach prowadzonych przeze mnie osoby studiujące poznając elementy estetyki, filozofii i teorii fotografii przekładają własne idee twórcze na kreatywnie traktowane realizacje.”

Polski artysta wizualny, fotograf, wykładowca akademicki, kurator, juror międzynarodowych konkursów fotograficznych, recenzent przeglądów portfolio, współzałożyciel i Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO – jednego z najbardziej prestiżowych w Europie Środkowo-Wschodniej festiwali fotograficznych. Autor tekstów o fotografii.

Debiutował w środowisku PAcamera Club w Suwałkach w latach 90. XX wieku. Ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskał w PWSFTviT w Łodzi. Od 2021 roku jest adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest autorem cykli fotograficznych m.in. 1992 – In time; 1993 – Signs and symbols; 1994 – Obrazy; 1995 – Props room; 2008 – Tempus tenere; 2013 – Ire ex praeteritis; 2015 – Każda miniona chwila. Fotografia jako pamięć; 2021 – On both sides of the border. Why do I fall in love with Lithuania. Instalacji fotograficznych tj.: 1996 – Traces; 1997/98 – Usque ad finem. Akcji fotograficznej: 2014 – Pamięci odbitych spojrzeń (w ramach Festiwal Sztuki „Most / Die Brücke” w Słubice / Frankfurt nad Odrą). Wystaw multimedialnych: 2022 – Linia na mapie; 2022 – Camera Opresiva. Wystawiał m.in. w Berlinie, Brescia, Bratysławie, Budapeszcie, Dreźnie, Jokohamie, Kownie, Rotterdamie, czy Tallinie.

Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Museo Ken Damy di Fotografia Contemporanea, Brescia we Włoszech, CSW Suwałki, CLZ Białystok.

[2023]