Anna Wachowicz

Anna Wachowicz

Anna Wachowicz

Wydział: Wzornictwo

E-mail: anna.wachowicz@asp.gda.pl

Anna Wachowicz

„W projektowaniu wyznaję zasadę, że „praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria bez praktyki jest martwa”. Poszukuję najlepszej recepty na design. Odkrywam nowe obszary zastosowania designu. Wykorzystuję znane metody projektowania w rozwiązywaniu nietypowych problemów i szukam nowych metod w pracy nad szablonowymi projektami. Wierzę, że projektant może wpływać na otaczający go świat i kształtować zachowania ludzi. Bliskie mi są projekty o charakterze społecznym, które skupiają się na potrzebach osób z tzw. grup wykluczonych.”

Urodzona w 1983 roku. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od 2009 roku zatrudniona w Pracowni Mebla Seryjnego, doktor. Interesuje się metodologią projektowania. Od 2008 roku czynna zawodowo projektantka. Współpracuje z firmą studio maradDesign przy projektach opakowań, wagonów i pojazdów szynowych, sprzętu elektronicznego, mebli, wystaw dla takich firm jak Oceanic S.A., Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, PESA S.A. Bydgoszcz, Leroy Merlin Polska, Centrum Designu Gdynia, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk. Bierze udział w projektach o charakterze społecznym, na przykład Laboratorium Integralii – przestrzeni inspirującej osoby niepełnosprawne do aktywności zawodowej, realizowanym zgodnie z metodyką Design Thinking.

[2015]

"In design, I adhere to the principle that" practice without theory is blind and theory without practice is dead. " I am looking for the best recipe for design. I discover new areas of design application. I use the already known design methods to solve unusual problems and look for new methods in working on template projects. I believe that a designer can influence the world around him and shape people's behaviour. I am close to projects of a social nature that focus on the needs of people from the so-called excluded groups. "

Born in 1983. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since 2009, she has been employed at the Serial Furniture Studio, PhD. Interested in design methodology. Professionally active designer since 2008. She cooperates with the studio maradDesign on projects of packaging, wagons and rail vehicles, electronic equipment, furniture, exhibitions for such companies as Oceanic S.A., Cosmetic Laboratory Dr Irena Eris, PESA S.A. Bydgoszcz, Leroy Merlin Polska, Gdynia Design Center, Cultural Park of the City Fortifications Gdańsk Fortress. She participates in projects of a social nature, for example, the Laboratory of Integral – a space inspiring disabled people to professional activity, implemented under the Design Thinking methodology.