Aleksandra Jadczuk

Aleksandra Jadczuk

Aleksandra Jadczuk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl

Aleksandra Jadczuk

„W swoich realizacjach malarskich dążę do budowania zróżnicowanej przestrzeni obrazu poprzez zestawianie pojedynczych obrazów. Badam zgodność i relacje pojedynczych obrazów w budowanej strukturze obrazu-całości. Każdy element jest jednocześnie całością i częścią. Tworzę spójne układy o zróżnicowanej dynamice, jak również trójwymiarowe obiekty malarskie. W kształtowanej tkance obrazu staram się stworzyć materię przywołującą skojarzenia ze światem natury.”

Urodzona w 1974 roku w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku obroniła w roku 2001. Asystentka w Pracowni Kształcenia Podstaw Rysunku i Malarstwa profesora Józefa Czerniawskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i fotografią. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie Sztuki Piękne. Obecnie Prodziekan ds. studenckich Wydziału Malarstwa. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą.

[2015]

"In my paintings, I strive to build a diverse image space by compiling individual images. I examine the compatibility and relationships of individual pictures in the image-whole structure being built. Each element is both a whole and a part. I create coherent systems with different dynamics, as well as three-dimensional painting objects. In the shaped tissue of the image, I try to create a material that evokes associations with the world of nature."

Born in 1974 in Gdańsk, a graduate of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2001. Assistant in the Studio of Drawing and Painting Basics of Professor Józef Czerniawski. She deals with painting, drawing, graphics and Photography. In 2012 she obtained a PhD in the discipline of Fine Arts. Currently Vice-Dean for Student Affairs of the Faculty of Painting. She took part in numerous group and individual exhibitions in Poland and abroad.