Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Autor: Teresa Otulak

Akademia Sztuki w Szczecinie

Teresa Otulak Kierunek studiów: multimedia Tytuł pracy: "Figura celowości" Promotorzy: prof. Kamil Kuskowski, prof. Wojciech Łazarczyk

„Projekt jest próbą zobrazowania celowości w formie przestrzeni. Celowość człowieka przedstawiona jest jako stan niezaspokojenia. Każdy osiągnięty cel wywołuje potrzebę następnego, stwarzając tym samym błędne koło celowości. Projekt jest przełożeniem słowa na architektoniczną formę. Zapętlenie działania zostaje zobrazowane w figurze opisanej na okręgu. Praca wykorzystuje elementy języka projektowego jako sposobu na graficzne uporządkowanie procesu myślowego.”

Projekt składa się z pięciu części:

  • Animacja 3D jest przełożeniem pojęcia celowości na architekturę. Ruch i przestrzeń widoczne na filmie zostały dalej przełożone na makietę.
  • Rysunki techniczne w skali 1:10 to niezrealizowane projekty figur celowości. Ukazują trudność wdojściu do znalezienia ostatecznej formy.
  • Figura celowości składa się z czterech modułów zamkniętych w kole. Jest makietą przestrzeni widocznej na animacji. Stanowi rodzaj błędnego koła i syzyfowej pracy.
  • Figura drogi odnosi się do drogi jako najważniejszego elementu procesu. Brzegi okręgu otoczone są schodami w skali 1:50.
  • Antyteza w postaci renderującej się animacji 3D jest podważeniem własnych założeń i początkiem kolejnego projektu.