Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Autor: Paweł Baśnik

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Paweł Baśnik Kierunek studiów: malarstwo Tytuł pracy: "Postmortem – obraz jako relikt osobowej świadomości" Promotor: prof. Anna Łukasz Huculak

„Koncept pracy magisterskiej związany jest ściśle z tematyką śmierci i przemijania.

Są to obrazy wanitatywne nie tyle w warstwie ilustracyjnej, ile w samej farbie i sposobie malowania, który nie próbuje tuszować, lecz jeszcze bardziej podkreślać materialność i cielesność medium jakim jest malarstwo. Cała praca dyplomowa zawiera łącznie ponad sto obrazów oraz instalację z martwą naturą. Dodatkowo w skład dyplomu wchodzi projekcja na rzutniku parowym Leia Display System, która porusza wątek transhumanistycznej idei osiągnięcia nieśmiertelności za pomocą technologii komputerowych.”