Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Autor: Majka Dokudowicz

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Majka Dokudowicz Kierunek studiów: grafika Tytuł pracy: "Razem się rozpadamy" Promotor: prof. Anna Janusz-Strzyż

„W swoich pracach rozpatruje multifreniczność (wielość osobowości) jako zagadnienie wzbogacające współczesnego człowieka, a nie, jak opisuje się utratę spójnego Ja w humanistyce, negatywne. W ponowoczesności nie możemy już pisać o Ja jako esencji czy niezmiennym trzonie jednostki. Jest ono tymczasowe, doraźne, fragmentaryczne – zaludnione innymi osobami, ich stylami życia, wartościami, etc. To sprawia, że na co dzień stajemy się dla siebie nawzajem materiałem do kopiowania, odbitką. Jesteśmy grafiką złożoną z wielu matryc, nieustannie redefiniująca się w swojej różnorodności. By dostrzec siłę takiej tożsamości musimy zmienić sposób w jaki myślimy o całości, na rzecz postulowanej przeze mnie idei całości zróżnicowanej. Dążymy do całości poprzez nieustanne stawanie się, przekształcanie. Jesteśmy kompletni, ale tylko i wyłącznie w danym momencie. Mówiąc o fragmencie w kontekście wielości którą tworzy czynimy go ważnym nośnikiem sensów i znaczeń, a nie tylko resztką lub odpadkiem.”