Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Autor: Maja Starakiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Maja Starakiewicz Kierunek studiów: grafika Tytuł pracy: "Koinos Hermes" Promotor: dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP

„Koinos Hermes to instalacja rysunkowa złożona z rysunków nawiązujących do sztuki manierystycznej, dawnej europejskiej kaligrafii oraz twórczości współczesnych rysowników (m. in. Lorenzo Mattottiego i Raymonda Pettitbona). Praca jest próbą definicji estetyki spod znaku Hermesa – niejasnej, intrygującej, lecz także samoświadomej. Do opisania tego zjawiska autorka wykorzystuje neologizm – jest to estetyka hermetycystyczna (dla odróżnienia od zjawiska hermetyzmu). Jest to nawiązanie do opisanej przez Nietzschego dychotomii apollińskie/dionizyjskie. Poprzez swoje rysunki autorka dokłada do tego układu kolejny, jej zdaniem brakujący, element. Sztuka hermetycystyczna ma w sobie bowiem coś z dionizyjskiej ekspresji, lecz pierwiastek intelektualny przeważa w niej nad pierwiastkiem emocjonalnym. Kompozycje dążą do oddania wrażenia kontrolowanego chaosu. W rysunkach wykorzystano różne rodzaje linii: od precyzyjnej, nawiązującej do miedziorytu, po ślad suchego pędzla. Pozornie niezwiązane ze sobą rysunki łączy postać samego Hermesa lub związane z nim motywy.”