Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Autor: Klaudia Lata

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Klaudia Lata Kierunek studiów: malarstwo Tytuł pracy: "Re_sublimacja" Promotor: prof. Ireneusz Walczak

„Sublimacja w dziedzinie fizyki jest zjawiskiem przemiany fazowej bezpośredniego przejścia ze stanu stałego do gazowego z pominięciem stanu ciekłego. Zjawiskiem odwrotnym do sublimacji jest resublimacja. Cykl Re_sublimacja zatem w metaforyczny sposób odwołuje się do zagadnienia wzajemnego przenikania się ciała i ducha. Odgórnie założone niedookreślenie materii w malarstwie abstrakcyjnym wydaje się idealnie odzwierciedlać problem przedstawienia nieprzedstawialnego. Jednocześnie podnoszony jest tutaj problem badania kondycji sztuki abstrakcyjnej jako sztuki samej w sobie. Zadawane są między innymi pytania o jej potencjał, znaczenie zarówno dla twórcy jak i odbiorcy oraz możliwość i potrzebę istnienia abstrakcji w świecie zdominowanym przez pojęcia.”