Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Autor: Anna Świerkosz

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Anna Świerkosz Kierunek studiów: grafika warsztatowa Tytuł pracy: "W moich żyłach żywica" Promotor: prof. Jan Szmatloch

„Cykl grafik powstał w technice wklęsłodruku. Temat, który poruszam to wpływ, jaki człowiek wywiera na środowisko przyrodnicze i relacja między nimi. Pytanie o skalę ingerencji w przyrodę dokonywaną przez ludzi oraz o skutki tych działań jest dziś szczególnie aktualne. Postawa, jaką przyjmujemy wobec przyrody, jest relacją z samym sobą – każdy człowiek stanowi bowiem jej część i podlega jej prawom. Przedstawione drzewa wyróżniają się na tle innych – są przeznaczone do wycinki, ścięte, czekające na transport do tartaku. Każde z nich opowiada swą historię poprzez znak, jaki posiada na korze. Znaki te stanowią rodzaj blizny, jako wynik spotkania z człowiekiem. W pewnym momencie ich wymiar staje się uniwersalny, dlatego postrzegam je jako metaforę bólu i doświadczania. Projektów w dużym stopniu opiera się na bezpośrednim odczuwaniu leśnej rzeczywistości oraz myślach i osobistych wspomnieniach, jakie krążą wokół niej. Powstawaniu grafik towarzyszył eksperyment, który współtworzyła przyroda – umieszczałam obiekty w leśnej przestrzeni przekształconej przez człowieka. Pozostawione w ściółce, przez cały rok ulegały stopniowej destrukcji, powoli wtapiając się w leśną tkankę. Wykonane z linoleum, gipsu i drewna w swej formie przypominały narzędzia, jakich używano podczas pracy w lesie.”