Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Autor: Anna Lubińska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Anna Lubińska Kierunek studiów: grafika artystyczna Tytuł pracy: "#beautyforever" Promotor: dr Katarzyna Łukasik

„Zbiór prac #beautyforever przedstawia wybrany pogląd na specyficzną kategorię jaką jest piękno. To jak je widzimy i gdzie poszukujemy w oparciu o specyficzny obraz kanonu piękna kreowany przez mass media stanowi pomysł pracy dyplomowej. Głównym źródłem idei stała się wynikająca z kultury konsumpcjonizmu i widoczna w mediach tendencja do urynkowienia wartości piękna. Naprzeciw tendencji łączenia głównie płci żeńskiej z tematem piękna w cyklu prac dyplomowych postanowiłam przedstawić wizerunki pięknych mężczyzn, a raczej kanon pięknego mężczyzny propagowany przez media lat 80. i 90. Stereotypowe wyobrażenie samca macho popularyzowane było przez popkulturę, w latach przypadających na moje dzieciństwo i okres dorastania. To próba zobrazowania piękna w odniesieniu do proklamowanego jeszcze do niedawna wizerunku  mężczyzny – czarującego Casanovy, uwodziciela, łamacza damskich serc, lovelasa o pięknym, wysportowanym ciele. Wzorzec macho w obliczu nadchodzących zmian społecznych i kulturowych przemija i zastępuje go nowy ideał doskonałego mężczyzny, zupełnie różny od tego, który dotychczas obowiązywał.”