Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Autor: Alicja Kubicka

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Alicja Kubicka Kierunek studiów: malarstwo Tytuł pracy: "Powiększenie" Promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński

„Część główna dyplomu składa się z prac wykonanych tradycyjnie pojętą techniką malarską. Obrazy zostały zainspirowane wybranymi scenami filmu Powiększenie Michelangelo Antonioniego, stąd też tytuł filmu jest również umownym, zbiorowym tytułem opisującym malarską część dyplomu. Film nie posłużył jako źródło anegdot czy wizualnych cytatów, lecz raczej jako pretekst do rozważań nad naturą postrzegania fotograficznego i porównywania go do percepcji wzrokowej. W konsekwencji zainteresowania wymienionym wyżej zagadnieniem powstały obrazy, które posłużyły jako pole formalnych eksperymentów zagadnienie to ilustrujących. Praca nad obrazami opierała się na zabiegach takich jak zniekształcenia perspektywiczne jakimi charakteryzuje się fotografia oraz ich zastosowanie w malarstwie pejzażu; fotograficzna atomizacja otoczenia – rozbijanie i synteza kolażowo potraktowanej wizualnej rzeczywistości; transfer fotografii na płótno w celu zderzenia wysoce realistycznych przedstawień z formami abstrakcyjnymi. Przy pracy nad obrazami posługiwałam się prostymi narzędziami takimi jak farba akrylowa, grunt kredowo-klejowy, kredka i węgiel. Celem było uabstrakcyjnianie przedstawianych kompozycji przy jednoczesnym zachowaniu realistycznego obrazowania przedmiotów.”