Franciszek Duszeńko – Opus vitae

Franciszek Duszeńko - Opus vitae

Franciszek Duszeńko; fot. Witold Węgrzyn

Franciszek Duszeńko – Opus vitae

Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku.

Projekt realizowany był w Bibliotece ASP w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Programu był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł  32 006,50 zł, w tym dotacja MKiDN w kwocie 24 000,00 zł oraz wkład własny ASP w kwocie 8 006,50 zł. Okres realizacji projektu: 04.05.2015-31.12.2015.

Przedmiotem zadania była digitalizacja i inwentaryzacja dorobku twórczego prof. Franciszka Duszeńki, przekazana w 2013 r. Uczelni przez żonę profesora – Panią Urszulę Ruhnke-Duszeńko. Zeskanowano 520 fotografii stanowiących dokumentację dorobku rzeźbiarskiego profesora oraz 1500 rysunków przedstawiających projekty pomników i innych różnorodnych realizacji rzeźbiarskich artysty.

Właścicielem autorskich praw majątkowych prezentowanego zbioru jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.