Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

WŁADYSŁAW JACKIEWICZ 17.02.1924-30.03.2016

17 lutego 1924 r. w Podbrodziu koło Wilna urodził się Władysław Jackiewicz.

Władysław Jackiewicz, l. 60. XX w., fot. Marian Murman

W l. 1945-1952 studiował w PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (obecna ASP w Gdańsku). Uczęszczał do Pracowni Malarskich prof. Artura Nachta-Samborskiego i prof. Juliusza Studnickiego. Od września 1949 r. pracował na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Tkaniny na Wydziale Malarstwa prowadzonej przez prof. Józefę Wnuk [Wnukową]. W 1951 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków (w l. 1961-1967 był Prezesem Okręgu Gdańskiego). W tym samym roku został asystentem prof. Zygmunta Karolaka, a w następnym prof. Maksymiliana Kasprowicza. W 1955 r. otrzymał stopień adiunkta i prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego, w l. 1960-1963 Pracownię Malarstwa Katedry Zespołowej Malarstwa na Wydziale Architektury. Od 1962 r. należał do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 1964 r. został docentem i objął stanowisko Kierownika V Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W 1965 r. został Prodziekanem a następnie Dziekanem Wydziału Malarstwa. W l. 1967-1969 był Wiceprezesem Zarządu Głównego ZPAP. W 1968 r. objął funkcję Prorektora. W l. 1969-1981 był Rektorem gdańskiej Uczelni. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 30 września 1984 r. przeszedł na emeryturę. W 1984 r. współzakładał Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, którego w l. 1985-1990 był Prezesem. Należał do AIAP i Kiwanis International.

Gdańsk, l. 70. XX w., od lewej: Kazimierz Śramkiewicz, Władysław Jackiewicz, Jerzy Zabłocki, Włodzimierz Łajming, Bohdan Borowski, Roman Usarewicz, fot. Witold Węgrzyn

Reprezentował Polskę na VI Triennale-India w New Delhi (1986) i XLIII Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji (1988). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, np. złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym im. Gaudenzio Ferrari w Santhia koło Turynu (1969), medal Złote Grono’69 w Zielonej Górze, medal V Międzynarodowego Biennale Malarstwa Koszyce'80, Grand Prix Biennale Sztuki Gdańskiej (1987).

Z żoną przed Galerią Nová Síň w Pradze, 1968, fot. NN

Został uhonorowany, m.in.: Medalem Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1965); Nagrodą I stopnia MKiS (1969, 1974, 1979, 1980); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989); Pomorską Nagrodą Artystyczną Gryf Pomorski za 2004 rok (2005); Nagrodą im. Kazimierza Ostrowskiego za 2006 rok (2007); nagrodą specjalną MKiDN (2007); Medalem św. Wojciecha (2012); Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015).

Przed wernisażem wystawy Mostra del pittore polacco Wladislaw Jackiewicz, Palazzo dell'Arengario, Mediolan, 1975, fot. Jacek Popek

Był uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Miał ponad osiemdziesiąt wystaw indywidualnych eksponowanych w Polsce i wielokrotnie, m.in. w Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech.

W gdańskiej pracowni, 2014, fot. Piotr Grosz

 


 

Oprac. merytoryczne Anna Polańska