Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

72. rocznica powstania Uczelni.

Uczelnia powstała w 1945 roku w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Jej nestorami była grupa zaprzyjaźnionych artystów: Janusz Strzałecki, Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie, których głównym celem była potrzeba włączenia się w dźwignięcie z ruin powojennego Gdańska oraz ożywienie jego życia artystycznego.

Pierwszy rok akademicki zainaugurowano 15 października 1945 roku. Jeszcze w grudniu tego samego roku zmieniono nazwę Uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych (przemianowaną później na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku).

Tak się zaczęła historia Uczelni, która dziś – jako Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ze świadomością tradycji legendarnej „szkoły sopockiej” kształci kolejne pokolenia młodych artystów, próbując orientować ich wobec coraz to nowych sensów i znaczeń SZTUKI, DESIGNu i KULTURY.

 

Zgodnie ze Statutem Uczelni 6 grudnia ogłoszono Świętem Uczelni.

6 grudnia 1945 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powołano do istnienia Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Z powyższego dokumentu wynika jednak, że decyzja Ministra skutkuje wraz z dniem 1 grudnia 1945 r.

W innych dostępnych źródłach data powstania i zmiana nazwy Uczelni podawana jest mniej precyzyjnie (1945, jesień 1945, w grudniu 1945), por:

Gedanopedia

CULTURE.PL

Przyjmujemy, że 6 grudnia jest datą umowną – symboliczną, korespondującą z zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki.

Tegoroczne obchody Święta Uczelni odbędą się 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Auli Wielkiej Zbrojowni, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Zachęcamy również do przeczytania ciekawego artkułu prof. Jacka Dominiczaka pt. Akademia w mieście, który znajdą Państwo w pierwszym numerze uczelnia­nego periodyku – Akademia w Mieście.


Oprac. merytoryczne Monika Scharmach

Koordynacja projektu: Anna Polańska