Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Bolesław Petrycki (ur. 13.06.1929 r. w Bydgoszczy, zm. 12.04.1990 r. w Gdańsku) – architekt wnętrz, projektant, pedagog. Rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a w roku 1952 przeniósł się do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie. Podczas studiów, w l. 1953–1955 pracował jako projektant w „Miastoprojekcie” Gdańsk. Dyplom uzyskał w 1955 roku na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Gdańsku. Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Architektury Wnętrz i kontynuował ją nieprzerwanie do 1990 roku. Kierował Katedrą Projektowania Architektury Wnętrz i Katedrą Projektowania Mebla. W l. 1970-1978 pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a w l. 1984-1988 był dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa. Prowadził aktywną działalność artystyczną w zakresie projektowania architektury, architektury wnętrz, form przemysłowych i wystawienniczych.

Przejdź do biogramu

 

Bolesław Petrycki wyróżniał się zaangażowaniem w sprawy Szkoły, przyjaznym stosunkiem do ludzi, poczuciem taktu. Zawsze można było na niego liczyć. Był wychowawcą młodej kadry oraz organizatorem życia akademickiego na uczelni. Uczestniczył w odbywających się w Kazimierzu w 1970 roku fundamentalnych pracach dotyczących struktury programowej wyższego szkolnictwa.

Edmund Homa w: Skalska Elżbieta (red.) – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2005, str. 295.

 

Pan Profesor promieniował dobrem i łagodnością, co nie znaczy, że byłby pobłażliwym dla studenckich zaniechań. Otwierał nam oczy, tłumaczył, uczył patrzenia.* Pan Profesor był promotorem mojej pracy magisterskiej. Jako asystent stażysta, pod Jego kierunkiem stawiałam pierwsze „nauczycielskie kroki”. Z oddali czasu widzę, jak niezwykle cierpliwym był Człowiekiem, jak pięknie potrafił pobudzać w nas wyobraźnię, uwrażliwiać na głos intuicji.

Dziękuję, Panie Profesorze!

Grażyna Kilarska [7.06.2017]


Oprac. merytoryczne Patrycja Grajko

Koordynacja projektu Anna Polańska