Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Marian Wnuk (ur. 5.09.1906 r. w Przedborzu zm. 29.09.1967 r. w Warszawie) – artysta rzeźbiarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Od momentu powołania Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie objął w nim pracownię rzeźby i równolegle pracownię projektowania rzeźbiarsko-architektonicznego.

W l. 1946-1948 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, prowadząc jednocześnie pracownię rzeźby, razem z asystującym Adamem Smolaną. W l. 1947-1948 był członkiem prezydium Wojewódzkiej Rady Sztuki i Kultury Artystycznej w Gdańsku. 14 października 1947 r. zostały mu poruczone obowiązki pełnienia funkcji dyrektora PWSSP w Sopocie do 30 września 1949 r. W tym samym roku, 1 września rozpoczął pracę na ASP w Warszawie na stanowisku profesora kontraktowego. W l. 1950-1954 i 1959–1967 pełnił funkcję Rektora ASP w Warszawie.

Przedź do biogramu

 

Więcej o artyście:

„Wytwarzane przez profesora pole zachęty i oczekiwania wymagało od studenta skupienia i wiary w siebie, zarazem podjęcia wysiłku i sprostowania tym oczekiwaniom. Wytwarzany obszar twórczego napięcia, stawał się czymś istotnie niepowtarzalnym. Wzajemne obcowanie miało swoją temperaturę, nie było obojętne, zrutynizowane, ani zdawkowe”

– Franciszek Duszeńko – Przywołując pamięć tamtych lat...[w:] Anna Wrońska [red]. – Marian Wnuk 1906-1967, Warszawa 1996, s. 46.


Oprac. merytoryczne Anna Zelmańska-Lipnicka

Koordynacja projektu Anna Polańska