Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

24 VI 1946 – wystawa prac studentów z okazji zakończenia pierwszego roku działalności PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie

1 X 1945 – powstanie Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie;

15 X 1945 – inauguracja pierwszego roku akademickiego;

1 XII 1945 – przekształcenie Szkoły w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie;

24 VI 1946 – wystawa prac studentów z okazji zakończenia pierwszego roku działalności PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie;

1945/1946 – rok akademicki: Dyrektor – prof. Janusz Strzałecki, zastępca Dyrektora prof. Marian Wnuk, I Pracownia Malarstwa i Rysunku – prof. Juliusz Studnicki, II Pracownia Malarstwa i Rysunku – prof. Janusz Strzałecki i st. asyst. Hanna Żuławska, Pracownia Rzeźby – prof. Marian Wnuk i st. asyst. Adam Smolana, Pracownia Rysunku Wieczornego – prof. Jacek Żuławski i st. asyst. Krystyna Łada-Studnicka, Pracownia Kompozycji Płaskiej i Przestrzennej – prof. Józefa Wnuk [Wnukowa], Liternictwo – prof. Jacek Żuławski, Biblioteka – st. asyst. Krystyna Łada-Studnicka.

„Wystawa podzielona jest na pięć działów: I studia rysunków – ciekawe próby aktów, w których rzuca się w oczy różnica w sposobie podchodzenia studenta do modelu. II liternictwo – ujęcie graficznej strony pisma, które posiadając wielowiekową tradycję musi być specjalnie opracowane. III – wydział projektowania brył i płaszczyzn – pomysłowe projekty druków na tkaniny, wzorów na dywany, wyrażania rysunkiem jednego słowa np. „miasto”, „most”, kształtu ruin i waz, połączenia liter, wreszcie teatry marionetek, kukiełek do szopki, oryginalne ubranie i wywieszki reklamowe z blachy dla sklepów. IV rzeźba – postaci kobiece, główki kobiece i męskie, wyrażające ciekawie kształtującą się indywidualność młodych rzeźbiarzy. Wreszcie ostatni, najobfitszy w prace dział malarstwa. W dwóch salach oglądamy obrazy na ogólny temat „studium z natury”. Prace ciekawe i pełne wyrazu”.

K. Męclewska, Z wizytą u wybrańców Muzy. Zwiedzamy Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Sopocie, „Ilustrowany Kurier Polski”, 1946, nr 181 (7 VII).

 

R.B., Tam gdzie krzepną i dojrzewają talenty. Szkoła Sztuk Pięknych w Sopocie odnosi zasłużone sukcesy, „Głos Ludu”, 1946, nr 289 (20 X).


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska