Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Jan Wodyński (ur. 31 lipca 1903 w Jaśle, zm. 23 czerwca 1988 w Warszawie)

Jan Wodyński był artystą malarzem i pedagogiem, przedstawicielem koloryzmu w sztuce polskiej.

Jan Wodyński, Archiwum ASP w Gdańsku.

W l. 1949-1950 sprawował funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

Sopot, druga poł. lat 40. XX w., od prawej NN, Jan Wodyński, Juliusz Studnicki, Eugenia Różańska, stoi Krystyna Łada-Studnicka, Archiwum ASP w Gdańsku.

Artysta do Sopotu przeniósł się już w 1946 r. z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu i rozpoczął pracę w PWSSP kierując Pracownią Malarstwa.

W l. 1951-1953 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Malarstwa.

Sopot, lata 50. XX w., drugi z prawej Jan Wodyński, Archiwum ASP w Gdańsku.

Był także zaangażowany w działalność Okręgu Gdańskiego ZPAP, i jako członek Zarządu uczestniczył w organizowaniu Festiwali Sztuk Plastycznych w Sopocie. Na początku lat sześćdziesiątych związał się warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

W Kolekcji dzieł sztuki gdańskiej ASP znajduje się obraz Jana Wodyńskiego „Martwa natura”.

Obraz prezentowany był w 2020 r. na wystawie „Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru” w Zbrojowni Sztuki.

 

Muzeum Regionalne w Jaśle posiada największą kolekcję dzieł Jana Wodyńskiego.

 

 


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska