Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

19.12.1986 – otwarcie poplenerowej wystawy ceramiki „Kadyny’86” w Centrum Sztuki – Galeria EL w Elblągu

Wystawa „Kadyny’86” trwała od 19 grudnia 1986 r. do 8 lutego 1987 r. Eksponowano na niej prace wykonane podczas warsztatów ceramicznych w Kadynach. Swoje prace zaprezentowali studenci PWSSP w Gdańsku: Adam Bagiński, Anna Bem-Borucka, Waldemar Cichoń, Grażyna Golińska, Jerzy Gumiela, Tomasz Misztal, Anna Paciorek, Łucja Piwowar-Bagińska, Barbara Przyłuska, Florian Retkowski oraz Ewgenia Stefosis.

[źródło: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=38216&from=publication]

Kadyny to miejscowość na Wysoczyźnie Elbląskiej, około 70 km od Gdańska z tradycjami ceramicznymi. Już na początku XIX w. cesarz Prus Wilhelm II zdecydował o utworzeniu w miejscowości manufaktury porcelany.

Jesienią 1956 r. prof. Hanna Żuławska powołała w Kadynach, Doświadczalny Zakład Ceramiki, który zrzeszał absolwentów i studentów gdańskiej PWSSP. Od nazwy miejscowości nazywany jest Grupą Kadyny, tworzyli ją m.in. Edward Roguszczak i Swietłana Zerling.

Pracownia ceramiki prof. Hanny Żuławskiej na filmie pt. Plastycy w „Kadynach” z 1957 r.

6 czerwca 1973 r. z inicjatywy Edwarda Roguszczaka zorganizowano w Kadynach międzynarodowy plener „Ceramika w architekturze”, w którym brało udział 40 artystów z różnych części Europy. W tym czasie w Gdańsku powstały dwa duże osiedla mieszkaniowe: Zaspa i Żabianka. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie stworzyć koncepcję oprawy plastycznej dla tych nowych przestrzeni. W kolejnych latach projekty ceramiczne (reliefy, fontanny, rzeźby itp.) były systematycznie realizowane w przestrzeniach obu osiedli. Niejednokrotnie nad koncepcją zagospodarowania terenów pracowały całe zespoły projektowe, w skład których wchodzili m.in. Jacek Krenz i Swietłana Zerling.

Rzeźba „Futerał”, Gdańsk Żabianka, projekt Swietłana Zerling / fot. P. Szymańska

 

Idea plenerów i warsztatów ceramicznych w Kadynach przetrwała do dzisiaj, spotkania organizowane są przez lokalne stowarzyszenia i ośrodki kultury.

 

Więcej informacji na temat gdańskiej ceramiki można przeczytać w publikacjach znajdujących się w Bibliotece ASP w Gdańsku:

Edward Roguszczak 1927–1997, red. W. Zmorzyński, Gdańsk 1999. Sygnatura 16335 I

Hanna Żuławska (1908-1988). Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, red. A. Zagrobelny, Sopot 2016. Sygnatura 18999 I

B. Banaś, Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60., Warszawa 2019. Sygnatura 21045 I


Oprac. merytoryczne Paulina Szymańska

Koordynacja projektu Anna Polańska