Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Włodzimierz Padlewski (ur. 27 VII 1903 Sosnówka koło Petersburga, Rosja, zm. 20 V 2007 Sopot), architekt, projektant, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

Włodzimierz Padlewski od 1946 r. związany był z gdańską Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych (obecnie ASP).

W 2008 r. odbyła się prezentacja książki wydanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku: Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka. W roku jubileuszu stulecia urodzin, red. i oprac. Hubert Bilewicz, Gdańsk 2008.

O Profesorze Włodzimierzu Padlewskim

Cz. 1

 

Cz. 2

Cz.3

W 1930 r. Włodzimierz Padlewski zaprojektował wspólnie z Andrzejem Pronaszką, meble do Zameczku Prezydenta Ignacego Mościckiego w Wiśle (obecnie: Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy).

Stanisław Świerz-Zalewski, Zameczek w Wiśle, „Architektura i Budownictwo” 1931, nr 5-6, s. 165-171.

Hubert Bilewicz, Meble w Zameczku prezydenta Ignacego Mościckiego w Wiśle. Kwestia chronologii, inwentarza i atrybucji, „PORTA AUREA” 2009, nr 7-8, s. 284-345.


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska