Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

GDYNIA – NADANIE PRAW MIEJSKICH

Nadanie praw miejskich Gdyni odbyło się w szóstą rocznicę zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 1926 r. Rada Ministrów rozporządzeniem nadała gminie wiejskiej Gdyni prawa miasta.

 

W wykonaniu zarządzenia Pana Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Raczkiewicza wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, niniejszym oznajmiam, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów Dr. Aleksandra Skrzyńskiego, kierując się pragnieniem przyśpieszenie rozwoju Gdyni jako portu polskiego, rozporządzeniem Swem z Dnia Dziesiątego Lutego Tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 21 poz. 127, postanawia wynieść gminę wiejską Gdynia w powiecie wejherowskim w Województwie Pomorskiem do godności miasta i przypuścić do wszelkich praw miastom przysługującym na zasadzie Ordynacji Miejskiej.

W Toruniu, dnia dwudziestego szóstego kwietnia Tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku.

Wojewoda Pomorski
St. Wachowiak

źródło: Sławomir Kitowski – Gdynia miasto z morza marzeń, 1997, s. 70.

 

  1. Toponimicznie Gdańsk z Gdynią łączy prasłowiańska podstawa gЪd, która w tłumaczeniu znaczy „bagienny”, „wilgotny” i jednocześnie „zarośnięty” (por. chorwackie gdinjica).
  2. W zakresie nauk pięknych miasta łączą dwie równolatki – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni, które w bieżącym roku obchodzić będą swój 75-letni jubileusz.
  3. Oba miasta łączy również tajemniczy twórca – Tewu, który jest absolwentem gdańskiej ASP i kreatorem przestrzeni publicznej Gdyni. Podobnie jak Bansky graffiti, Tewu podrzuca swoje rzeźby miastu ustawiając je w zaskakujących miejscach. Czy to przypadek, że swoją sztuką zaczął upiększać Gdynię u progu 100-letniej rocznicy nadania praw miejskich?

 

Więcej o Tewu:

http://prestiztrojmiasto.pl/magazyn/96/kultura/tewu-tajemnica-zakleta-w-dlucie

http://www.f5.pl/tu-i-teraz/tewu-czyli-gdynski-banksy

www.facebook.com/tewu.tw/

 


Oprac. merytoryczne Mariusz Wrona

Koordynacja projektu Anna Polańska