Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Stefan Listowski (ur. 10 listopada 1902 w Mońkach, zm. 19 stycznia 1987 w Sopocie), architekt, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku

Stefan Listowski – biogram

 

...ani jedno drzewo nie musiało być ścięte...

 

Rektor PWSSP w Gdańsku prof. Adam Haupt, tak opisywał projekt przebudowy Opery Leśnej w Sopocie autorstwa prof. Stefana Listowskiego zrealizowany w latach 60. XX w.

„Projekt ten wymagał odpowiedzi na szereg problemów, które przekształciły się w zagadnienia badawcze. W oparciu o bardzo rozbudowane analizy i studia powstało rozwiązanie twórcze i nowatorskie. Synteza architektoniczna kryje pewną i bezbłędną odpowiedź na temat możliwości zachowania warunków terenowych, utrzymania istniejącego drzewostanu, wzniosu widowni, stworzenie optymalnych warunków akustycznych bez ingerencji form obcych, powściągliwie założonej koncepcji przestrzennej, oraz wynikającego z tego powściągliwości zaniechania użycia kurtyny opartej o zasady mechanizmu, poprzez wprowadzenie kurtyny świetlnej. Dociekliwość projektanta dała w wyniku końcowym dzieło o jednorodnym charakterze, proste i nieschematyczne równocześnie, naturalnie wtopione w otaczającą zieleń, z której mimo znacznego rozszerzenia widowni (do 5 500 wodzów) ani jedno drzewo nie musiało być ścięte”.

 

Adam Haupt,

Ocena całokształtu dorobku artystycznego i osiągnięć dydaktyczno wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem okresu, w którym zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego Stefana Listowskiego, 1965 r., Teczka osobowa Stefan Listowski, Archiwum ASP w Gdańsku.

Opera Leśna w Sopocie wg projektu prof. Stefana Listowskiego, fot. NN, 1964 (Archiwum fotografii ASP, XVI/38/Lis047)


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska