Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

15 lipca 1972 r. pod hasłem „FART 72” rozpoczął się I Plener Studentów Szkół Plastycznych Krajów Nadbałtyckich z Finlandii, Szwecji, NRD i Polski.

Inicjatorem pionierskiej imprezy jak na ówczesną sytuację młodej plastyki, był student drugiego roku Grafiki Użytkowej PWSSP [Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych] [obecnie Akademia Sztuk Pięknych] w Gdańsku – Juliusz Tylman-Rogowski. Pełnił on wówczas funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP [Zrzeszenia Studentów Polskich].

„FART 72” został zorganizowany pod patronatem Jana Nikołajewa – przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, Rady Uczelnianej ZSP przy PWSSP, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.

W swojej pierwotnej formie miał charakter tradycyjnego pleneru malarskiego, ograniczającego się tylko do malarstwa sztalugowego. Było to pierwsze spotkanie uczelni artystycznych krajów o odmiennej specyfice kulturowej, konfrontacja postaw twórczych ukształtowanych w różnych warunkach politycznych. […] Fakt ten mimo barier językowych jest ważnym czynnikiem integrującym młodą generację artystyczną, a co za tym idzie wytwarza atmosferę, kontynuację tych spotkań na szerszą skalę w latach następnych.

FART wyłonił rzeczywiste potrzeby środowiska Studenckiego szkół plastycznych. Sprawą nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie plastycy przerwali marazm panujący w kulturze studenckiej na Wybrzeżu.

 

 

Znak FART-u symbolizuje kierunki wyznaczające obszar, krąg wspólnego porozumienia młodych twórców państw o odmiennych formach ustrojowych. Autorem znaku jest ówczesny student, a obecny absolwent Wydziału Grafiki Użytkowej PWSSP w Gdańsku – Wiesław Osewski.

 

Tekst opiera się na fragmentach wypowiedzi zamieszczonych w artykułach:

Retrospekcja - I Plener, „Zeszyt Informacyjny III Pleneru” 1974, nr 0, s. 1.

m.s., Plener Studentów krajów nadbałtyckich, „Dziennik Bałtycki” 1972, nr 167.


Oprac. merytoryczne Monika Scharmach

Koordynacja projektu Anna Polańska