Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

W dniu 22 maja 1979 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku miała miejsce podniosła uroczystość związana z przekazaniem Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Uniwersytet Morski) w Gdyni szczególnego Gobelinu.

Gdy w roku 1972 polska fregata – żaglowiec ,,Dar Pomorza”, biorący udział w międzynarodowych regatach „Operacja Żagiel”, dotarł do mety w Skagen – znany gdański (nieżyjący już) artysta malarz, a jednocześnie zapalony żeglarz Jacek Żuławski zaprojektował upamiętniający to wydarzenie – gobelin.

Gobelin monumentalnych rozmiarów, imitujący mapę morza, z żaglowymi statkami wizerunkami bóstw morskich, syren, wiatrów i Trytona. Realizacji projektu podjęła się pracownia tkaniny artystycznej PWSSP pod kier. prof. Józefy Wnukowej. Przez trzy lata pięcioosobowy zespół tworzył metodą tkactwa klasycznego dzieło sztuki, będące realizacją wizji artysty-żeglarza. […]

Wczoraj (22 maja 1979 r.) w rektoracie PWSSP w Gdańsku odbyła się piękna uroczystość przekazania Wyższej Szkole Morskiej gobelinu „Daru Pomorza” wykonanego w latach 1976-79. Na uroczystość przybyli wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski, kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR Andrzej Szczepański, rektor PWSSP Władysław Jackiewicz oraz rektor Wyższej Szkoły Morskiej kpt. Daniel Duda.

 

Odsłonięcia gobelinu dokonali Wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski oraz Rektor Wyższej Szkoły Morskiej kpt. Daniel Duda. Doniosłym momentem uroczystości był akt dekoracji Rektora PWSSP w Gdańsku prof. Władysława Jackiewicza, Kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej PWSSP w Gdańsku prof. Józefy Wnukowej oraz inicjatora wprowadzenia w struktury PWSSP w Gdańsku tkactwa artystycznego Józefa Miętkiego – Złotymi Odznakami „Zasłużony Pracownik Morza”.

Na zakończenie uroczystości Wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski powiedział:

„Po raz pierwszy w historii naszej sztuki (…) upamiętnia się w formie tak znakomitej, tematykę morską. Dzieło to na pewno zaznaczy się chlubnie w historii twórczości artystycznej, poświęconej sprawom morza.”

 

Prof. Józefa Wnukowa na tle Gobelinu „Dar Pomorza”, fot. Witold Węgrzyn

 

Tekst opiera się na fragmentach wypowiedzi zamieszczonych w artykułach – Gobelin „Dar Pomorza” dla Wyższej Szkoły Morskiej, „Głos Wybrzeża” 1979, nr 113; J.G., Efektowny gobelin dla WSM w Gdyni, Dziennik Bałtycki” 1979, nr 114.


Oprac. merytoryczne Monika Scharmach

Koordynacja projektu Anna Polańska