Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Nadszedł czas na odbudowanie struktur państwowych, rozbudowę i modernizację gospodarki. Wprowadzono nowoczesne rozwiązania prawno – ustrojowe, postawiono na rozwój nauki, oświaty i kultury.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, każda uczelnia województwa pomorskiego wzięła udział w przygotowaniu wystawy pt. 100 lat niepodległości – 100 lat niepodległej kultury. Ekspozycja prezentuje temat niepodległości w dokumentach i fotografiach zgromadzonych w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i prywatnych uczelni pomorskich.

***

Na wspomnianej wyżej wystawie Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku reprezentowała plansza przedstawiająca gobelin pt. Orzeł Biały z cyklu „Groteski” z 1989 r. utkany w Pracowni Tkaniny Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku według projektu Magdaleny Heydy-Usarewicz.

W centralnej części gobelinu znajduje się orzeł biały w złotej koronie z szeroko rozpostartymi skrzydłami, wpisany w owalną tarczę herbową. Dookoła centralnego motywu znajdują się inne ptaki hołdujące Orłowi. Wyszyty napis akcentuje więź Pomorzan z Polską. Biały orzeł od początków istnienia Państwa Polskiego był najważniejszą figurą heraldyczną w tarczy herbowej. Również pod zaborami żył w świadomości i tradycji Polaków, by ponownie zająć godne sobie miejsce po odzyskaniu niepodległości.


Oprac. merytoryczne Piotr Giziński

Koordynacja projektu Anna Polańska