Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Jubileuszowa X Edycja Międzynarodowej Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych Konkursy na najlepsze dyplomy mają długą tradycję. Na początku odbywały się w różnych polskich ośrodkach akademickich, a od dziesięciu lat konsekwentnie są organizowane przez gdańską ASP.

W 2009 roku, po raz pierwszy, po kilku latach przerwy w ogólnopolskiej prezentacji dyplomów artystycznych, podjęłam inicjatywę, aby to Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wzięła na siebie zaszczyt i trud organizowania dorocznej promocyjnej wystawy najlepszych prac dyplomowych z Akademii Sztuk Pięknych w całym kraju.

Teraz możemy już mówić o jej zadomowieniu w naszym krajobrazie kulturalnym.

18 lipca 2009 roku, dzięki poparciu tej inicjatywy przez Rektorów Akademii Sztuk Pięknych i Marszałka Województwa Pomorskiego nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy prezentującej prace dyplomowe z ASP w Katowicach, ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, ASP w Poznaniu (obecnie UA), ASP w Warszawie, ASP we Wrocławiu i naszej Akademii. Miejscem ekspozycji była Aula Wielkiej Zbrojowni, jeszcze przed realizacją projektu "Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku". Kolejne edycje, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne, były eksponowane w Zielonej Bramie (oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku), Galerii ASP przy ulicy Piwnej (już nieistniejącej), Galerii Miejskiej w Gdańsku przy ul. Szerokiej. Pokaz „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” to ogromne wyzwanie, które od 2010 roku realizujemy przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od pierwszej edycji wystawa ma charakter konkursu, w którym przyznawane są nagrody, w tej pierwszej była to Nagroda Rektorów i Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego oraz wyróżnienia. Kolejne lata wzbogacone zostały o znaczące i prestiżowe nagrody: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda ZAiKS-u.

Chcę też wymienić osoby, które z ogromnym zaangażowaniem i determinacją nadawały kształt wydarzeniu i aranżowały całość ekspozycji w kolejnych latach. Był to prof. Zbigniew Gorlak, prof. Roman Gajewski, prof. Aleksander Widyński.

Szczególna ekspozycja miała miejsce w 2012 roku, kiedy zdecydowałam się udostępnić zabytkową przestrzeń parteru Wielkiej Zbrojowni. Stan surowy tego rozległego i malowniczego wnętrza wpłynął na oryginalność prezentacji. Był to czas, w którym krystalizowała się koncepcja projektu „Zbrojowni Sztuki” jako miejsca szczególnego, które może w przyszłości funkcjonować jako centrum kultury, w którym prezentowane mogą być imprezy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, wystawy promujące osiągnięcia w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych. Miejsce, które we współpracy z innymi instytucjami stworzy przestrzeń kulturalną Gdańska. Pomimo różnych przeciwności powstały projekt został zrealizowany i 5 grudnia 2015 roku, w dniu Jubileuszu 70-lecia Uczelni, nastąpiło oficjalne otwarcie „Zbrojowni Sztuki”, która w przypadku pokolenia wstępującego w życie artystyczne stwarza warunki na ujawnienie potencjału twórczego tych, którzy już wkrótce będą decydować o kształcie najnowszej polskiej sztuki.

 

prof. Ludmiła Ostrogórska

(Rektor w latach 2008 – 2016)

Gdańsk 01 VII 2018 r.

 

W katalogu do pierwszej edycji Najlepsze Dyplomy 2009 Akademii Sztuk Pięknych, ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Bogdan Zdrojewski napisał: Sztuka najmłodszej generacji zawsze budziła największe emocje i zainteresowanie odbiorców, a wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych z pewnością przyczyni się do tej popularyzacji.

I tak przez IX Edycji emocji dostarczały Nam dzieła ponad 270 młodych artystów z całej Polski, a w ostatnich latach również i z zagranicy. Tym samym wystawa Najlepsze Dyplomy ASP osiągnęła rangę Międzynarodową. Z każdą kolejną edycją grono laureatów powiększało się. Łącznie przyznano ponad 70 nagród i wyróżnień.

 

W dniach od 3 sierpnia 2018 r. do 9 września 2018 r. w murach gdańskiej Wielkiej Zbrojowni będzie można oglądać Jubileuszową X Międzynarodową Wystawę Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych.

Jakich emocji dostarczą Nam tegoroczni młodzi artyści?

Kto dołączy do grona laureatów?