Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie to, jest powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są konferencje, warsztaty i spotkania dla czytelników. Hasłem promującym tegoroczny Tydzień Bibliotek jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powstała w 1945 r. wraz z założoną w tym samym czasie Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych (obecnie ASP). Pierwsze materiały biblioteczne obejmujące książki z zakresu historii i historii sztuki pochodziły z prywatnego księgozbioru odnalezionego w ruinach powojennego Gdańska, przekazanego przez władze miasta na użytek szkoły. Darczyńcami kolejnych woluminów byli m. in. pedagodzy i studenci ówczesnej „szkoły sopockiej”. W 1950 r. dzięki staraniom prof. Józefy Wnukowej, jednej z założycielek Uczelni, zbiory Biblioteki powiększyły się o dar Polonii amerykańskiej.

Ważnym momentem, zapisanym na kartach historii Biblioteki było przeniesienie w 1954 r. szkoły z Sopotu do Gdańska, do gmachu Wielkiej Zbrojowni. Biblioteka z czasem zyskała własne pomieszczenia, w których funkcjonuje do dziś. W 2012 r., po dwóch latach generalnej przebudowy pomieszczeń Akademii, oddano do użytku zmodernizowaną przestrzeń Czytelni i Wypożyczalni.

Obecnie Biblioteka jest częścią jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W jej strukturze wyodrębniona jest Czytelnia, Wypożyczalnia, Informatorium oraz Archiwum. Do podstawowych zadań realizowanych w Bibliotece i Archiwum należy gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie oraz ochrona materiałów bibliotecznych i archiwalnych. Profil zbioru koresponduje z oferowanymi przez Akademię kierunkami studiów i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie warsztatu naukowo-badawczego studentów, pracowników dydaktycznych i Gości Biblioteki. Zbiory obejmują łącznie ponad 20 000 woluminów. Czytelnia oferuje dostęp do czasopism krajowych i zagranicznych. Archiwum dysponuje historycznymi dokumentami i wielotysięcznym zasobem archiwalnych fotografii związanymi z działalnością Uczelni.

Biblioteka ASP należy do Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego i uczestniczy w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Przejmuje ponadto inicjatywy w zakresach:

• redakcyjnym i wydawniczym (m.in. uczelniany periodyk Akademia w Mieście),
• pozyskiwania i redagowania treści serwisu zbrojowniasztuki.pl (m.in. cyfrowe repozytorium archiwum fotografii),
• realizacji projektu Laboratorium Dźwięku,
• organizacji i zarządzania dziełami sztuki będących własnością Uczelni.

[Tekst powstał na podstawie publikacji Raport z działalności kulturalnej ASP w Gdańsku 2016/2017]

 

W dniach 10-11 maja 2018 r. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbędzie się XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy, współorganizowana z Uniwersytetem Gdańskim oraz Komisją Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

 


Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.

Jan Paweł II


Oprac. merytoryczne Monika Scharmach

Koordynacja projektu: Anna Polańska