Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

25 kwietnia 1974 r. ukazało się wydanie okolicznościowe samodzielnego organu prasowego PWSSP – „Gazeta PWSSP Gdańsk”.

Zespół redakcyjny tworzyli:

Grzegorz Boros – redaktor naczelny

Jerzy Chartowski i Jerzy Janiszewski – zastępcy redaktora

Jerzy Chartowski, Marek Brzozowski – dział graficzny

Krystyna Chalimoniuk – dział reprezentacyjny

oraz jak podaje informacja w stopce redakcyjnej: „dyskretna opieka – Mieczysław Olszewski”.

 

Pretekstem do powstania pisma, był planowany w dniach 15-31 lipca 1974 r. III Plener Studentów Szkół Plastycznych Krajów Nadbałtyckich „FART 74”. Oryginalnym pomysłem było zamknięcie egzemplarza w metalowej puszce, kształtem przypominającej konserwę rybną. Był to gest – znak przetrwania i zachowania wspomnień dla następnych pokoleń. Jednocześnie w związku ze zbliżającymi się obchodami 30-lecia PKWN, chciano przekazać puszki z gazetami do władz centralnych w Warszawie, by „przychylnym okiem” spojrzały na działania artystyczne studentów. Wakacyjne plenery w Gdańsku prowokowały do wyjątkowych działań na polu sztuki, co nie zawsze było dobrze widziane przez oficjalne władze.

(Z rozmowy przeprowadzonej z Grzegorzem Borosem 22 lutego 2018 r.)

 

W numerze zamieszczono także wywiad Grzegorza Borosa przeprowadzony z ówczesnym Rektorem Uczelni doc. Władysławem Jackiewiczem. Redakcja […] chcąc ożywić jednorazowe łamy (wobec niemożliwości technicznych wprowadzenia druku barwnego) do słuchaczy PWSSP zwróciła się z następującym pytaniem: Jakiego kolory powinna być tęcza? Na stronie tytułowej opublikowano zdjęcie „rodzinne”, nazwane tak przez autora fotografii – Witolda Węgrzyna, przedstawiające Senat w otoczeniu studentów, na tle fasady Wielkiej Zbrojowni. Oryginał zdjęcia możemy oglądać do 4 maja 2018 r. na obecnej wystawie w Zbrojowni Sztuki „Kadry zapisane w pamięci. ASP w Gdańsku w obiektywie Witolda Węgrzyna”.

Do zbiorów Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku trafiły dwa wyjątkowe dary – gazeta w puszce oraz sam egzemplarz pisma. Darczyńcami są Pan Grzegorz Boros – absolwent PWSSP w Gdańsku oraz Pani Cecylia Lipczyńska – wieloletni pracownik administracji Uczelni. DZIĘKUJEMY!


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska