Projekt STARA HALA STOCZNI

Projekt STARA HALA STOCZNI

Projekt STARA HALA STOCZNI; fot. Bartosz Żukowski

Autor: Natalia Magdalena Buczkowska – projekt | dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP – promotor

Projekt STARA HALA STOCZNI

Stara Hala Stoczni, Recyklowanie Architektury Poprzemysłowej na potrzeby Akademii Projektowania Ekologicznego Natalia Magdalena Buczkowska – projekt | dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP – promotor

Projektuję wewnętrzny odsunięty od murów budynek Akademii Projektowania Ekologicznego w TECHNOLOGII UBIJANEJ ZIEMI [grubość ścian 50cm].

W Akademii znajdą się: studia projektowe mają możliwość podniesienia rolet akustycznych (ukrytych w belkach stropu) tworząc wspólną przestrzeń, ogród, audytorium, biblioteka, prototypownia. Komunikacja biegnie w wzdłuż starych murów hali na poziomie zero i na podwieszonych pod kratownicą rampach. Ewakuacja jest wyprowadzona do stalowych tuneli o konstrukcji mostowej z opuszczonymi schodami. „Budynek z Ziemi” poddaję deformacji, jego ściany zbliżają się, oddalają od murów ceglanej hali. Po zachodniej stronie hali wprowadzam basen lustrzany. Pracuję w oparciu o Siatki Miejskie prof. Jacka Dominiczaka.