Projekt
SMART CITY SEAT (SCS)-ELEGANCE

Projekt  SMART CITY SEAT (SCS)-ELEGANCE

Przysiadak w kontekście docelowych miejsc użytkowania

Autor: Tomasz Kwiatkowski | Iwona Dzierżko-Bukal

Projekt
SMART CITY SEAT (SCS)-ELEGANCE

Projekt powstał jako kontynuacja projektu badawczego pt. Smart City Seat, który dotyczy nowej koncepcji rozwiązywania problemów infrastrukturalnych związanych z ruchem pieszych po drogach publicznych i w przestrzeniach użyteczności publicznej.

Projekt SCS-ELEGANCE to ostatni z serii przysiadaków, przeznaczony przede wszystkim do sytuowania na intensywnych ciągach komunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej (np. w urzędach, obiektach handlowych, lotniskach, dworcach, itp.).

Celem projektów tego cyklu siedzisk jest poprawa jakości życia osób w wieku podeszłym i osób niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących odpoczynku w przestrzeni miejskiej oraz w obiektach użyteczności publicznej, poprzez zapewnienie podparcia umożliwiającego odpoczynek w dowolnie wybranym miejscu (czyli zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom o ograniczonych możliwościach poruszania).


Zespół autorski: Tomasz Kwiatkowski, Iwona Dzierżko-Bukal

Zarejestrowany wzór przemysłowy | Wp. nr 26952


Opis wizualny projektu SMART CITY SEAT (SCS) – ELEGANCE

Forma i wykończenie siedziska są inspirowane osiągnięciami przemysłu meblarskiego w zakresie form giętych laminowanych.

Ważnym założeniem estetycznym dla tego projektu było stworzenie wyróżniającego się produktu o wysokich wartościach artystycznych i użytkowych.