Otwarcie Galerii Designu

Otwarcie Galerii Designu

Galeria Designu; fot. Anna Polańska

Otwarcie Galerii Designu

W nowej przestrzeni wystawienniczej znajdują się realizacje "myśli projektowej" zawartej we współczesnym wzornictwie przemysłowym i dziedzinach pokrewnych, takich jak [design] graficzny, autorstwa projektantów związanych z naszą Uczelnią.

Twórcy ci aktywnie uczestniczą w budowaniu funkcjonalnego świata, reprezentowanego przez przedmioty codziennego użytku, książki czy środki lokomocji i obiekty architektoniczne, a prace prezentowane w Galerii Designu to znacząca część ich dorobku artystycznego i projektowego.

Pomysły kształcenia w zakresie architektury i wzornictwa przyświecały założycielom ASP w Gdańsku już od 1947 r. Silnie akcentowaną zdobyczą uczelni była integracja – od przenikania po uzupełnianie się programów oraz myśli pedagogów, artystów i projektantów. Architektura i wzornictwo decydują o naszym najbliższym otoczeniu – domu, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, kształcie mebla, naczynia, ubrania. Trudna do przecenienia jest rola twórców aktywnie uczestniczących w budowaniu funkcjonalnego świata. Od nich wymaga się zrozumienia zjawisk i przewidzenia skutków związanych z realizacją projektów.


Zebrane w galerii prace graficzne są przykładami pomysłów projektowania graficznego gdańskich Mistrzów oraz ich wychowanków wykorzystujących zdobycze dziedzin grafiki i drukarstwa artystycznego i z założenia służyć miały celom użytkowym. Korespondują z reklamą i rynkiem wydawniczym, obejmują m.in. plakat, ilustracje, liternictwo.

Na wystawie oglądać można prace grafików: Tomasza Bogusławskiego, Marka Freudenreicha, Witolda Janowskiego, Adama Kamińskiego, Eurydyki Katy, Jerzego Krechowicza, Edyty Majewskiej, JadwigiZygmunta Okrassów, Grzegorza Protasiuka, Jacka Staniszewskiego, Adama Świerżewskiego, Zdzisława Walickiego, Anity Wasik, Mieczysława Wasilewskiego i Sławomira Witkowskiego,

oraz projektantów: Marka Adamczewskiego, Natalię Byczkowską, Pawła Gełesza, Adama Kłodeckiego, Marii Kossak, Krzysztofa Kossaka, Bartłomieja Lewandowskiego, Filipa Ludki, Małgorzaty Malinowskiej i Tomasza Kempy, Bartosza Piotrowskiego i Anny Wachowicz, Jacka Rynia i Roberta Mrowca, Pauliny Ryń, Jarosława Szymańskiego i Artura Jankowskiego, Alicji Wianeckiej.


Idea wystawy i opieka merytoryczna nad projektem:
Prorektor ds. kształcenia i studenckich ASP w Gdańsku Adam Kamiński

Wskazanie prezentowanego zestawu prac z zakresu wzornictwa:
Jacek Ryń

Aranżacja wystawiennicza ekspozycji:
Adam Kamiński, Piotr Paluch i Jacek Ryń

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz