Damski kask rowerowy KASKA

Damski kask rowerowy KASKA

Damski kask rowerowy KASKA; fot. Anna Polańska

Autor: Alicja Wianecka – projekt | prof. Marek Adamczewski – promotor | dr hab. Bogumiła Jóźwicka – konsultacje

Damski kask rowerowy KASKA

Damski kask rowerowy KASKA 2015 Alicja Wianecka – projekt | prof. Marek Adamczewski – promotor | dr hab. Bogumiła Jóźwicka – konsultacje

KASKA jest przykładem projektowania dla konkretnej grupy odbiorców – rowerzystek. Często, przykładając wagę do wyglądu, rezygnują one z zakładania kasku podczas jazdy. Jak wykazał przeprowadzone badania, kobiety wskazują, iż na rynku nie ma produktu, w którym czułyby się dobrze i który spełniałby ich oczekiwania.
Elegancka, minimalistyczna forma, małe innowacje funkcjonalne oraz pomysł na zmianę sposobu sprzedaży pozwalają wierzyć, że do projektu uda się przekonać cześć kobiet, które do tej pory z niechęcią spoglądały w stronę kasków i jednocześnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa tej grupy na drodze.


www.alicjawianecka.carbonmade.com