Portret kobiety

Portret kobiety

Portret kobiety, Emilia Wojszel

Autor: Emilia Wojszel

Portret kobiety

Obraz przedstawiający portret kobiety, Emilia Wojszel, wymiary: 148x123 cm.