Obraz [przedstawiający dziewczynki-lalki]

Obraz [przedstawiający dziewczynki-lalki]

Obraz [przedstawiający dziewczynki-lalki]

Obraz olejny przedstawiający dziewczynki-lalki, wymiary: 123 x 115 cm.