Lwy

Lwy

Lwy z herbem

Lwy

Lwy z herbem, na którym jest napis PWSSP 1945-1970, technika: ceramika, wymiary: wys. 45cm.