XII Bałtycką Konferencję Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycką Konferencję Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycką Konferencję Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycką Konferencję Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

Tytuł: XII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy. Afisz | Konferencja | 2018 Projekt graficzny | Mikołaj Sałek