W stronę sztuki ideowej. Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej.

W stronę sztuki ideowej. Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej.

W stronę sztuki ideowej. Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej.

W stronę sztuki ideowej. Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej.

W stronę sztuki ideowej. Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej | Maciej Szymanowicz Afisz | Wykład | 2017 Projekt graficzny | Mikołaj Sałek