A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź

A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź

A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź

A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź

A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź | Wystawa Katedry Druku na Tkaninie Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Afisz | Wystawa | 2017