100 lat Niepodległości
100 lat Niepodległej Kultury
1918 – 2018

100 lat Niepodległości100 lat Niepodległej Kultury1918 – 2018

100 lat Niepodległości | 100 lat Niepodległej Kultury | 1918 – 2018

100 lat Niepodległości
100 lat Niepodległej Kultury
1918 – 2018

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019, w gmachu Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku została premierowo pokazana ekspozycja poświęcona kulturze budowanej, rozpowszechnianej i utrwalanej przez pomorskie Uczelnie Wyższe. Wspomniana wystawa to plastyczny efekt międzyuczelnianej inicjatywy dedykowany do eksponowania kolejno, w każdej Uczelni województwa pomorskiego. Wystawa, prezentująca temat niepodległości z archiwaliów zbiorów bibliotecznych i kolekcjonerskich zgromadzonych przez pomorskie uczelnie, powstała w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenia sprzed stu lat stały się okazją do ukazania różnego podejścia do tematu, zrealizowanego w uczelniach wyższych i akademiach: Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademię Pomorską w Słupsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

 

 

 

Z całą życzliwością przekazujemy Państwu ekspozycję opowiadającą o świadectwach kultury, która od zawsze miała wielu orędowników i strażników, także za pośrednictwem pomorskich uczelni.
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to doskonała okazja do tego, aby móc mówić o kulturze, przypominać o jej roli, o tym jak każdego dnia wszyscy przyczyniamy się do jej tworzenia oraz o tym, jak niesłychanie ważna jest dla naszego, polskiego dziedzictwa.
Kultura to forma uni – suma zbiorów z bardzo wielu obszarów definiujących ludzkość, zarówno w wymiarze globalnym, jak i każdym innym wynikającym z aktywności najmniejszych, lokalnych społeczności, gdzie wszystko ma znaczenie i każdy jest ważny, a kultura była i będzie niepodległa…

 

dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor ASP w Gdańsku

dr hab. Adam Kamiński
Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
ASP w Gdańsku


Projekt graficzny | Piotr Paluch