Galeria Małej Auli

Galeria Małej Auli

fot. Marzena Świniarska

Galeria Małej Auli

Wystawa w Małej Auli / Exhibition in Small Aula

W Małej Auli Wielkiej Zbrojowni na ASP w Gdańsku, wraz z inauguracją każdego kolejnego roku akademickiego, otwieramy nową wystawę przybliżającą prace twórców związanych z Uczelnią, którą oglądać można przez najbliższe miesiące. Wraz z Rokiem Akademickim 2020/2021 otworzyliśmy ekspozycję prezentującą prace artystów, którzy odeszli w 2020 r. W przestrzeni wystawienniczej oglądać możecie obecnie dzieła prof. Andrzeja Dyakowskiego, prof. Marka Modela oraz prof. Jerzego Ostrogórskiego.

Prof. Andrzej Dyakowski
ur. 1 czerwca 1936 w Krakowie, zm. 14 stycznia 2020. Malarz, nauczyciel akademicki.
Biogram

Prof. Marek Model
ur. 14 lutego 1959 w Gdańsku, zm. 15 maja 2020. Malarz, rysownik, galerzysta, nauczyciel akademicki.
Biogram

Prof. Jerzy Ostrogórski
ur. 7 kwietnia 1944 w Wilnie, zm. 8 września 2020 w Gdańsku. Malarz, rysownik, nauczyciel akademicki.
Biogram


In the Small Aula of the Great Armory at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, along with the inauguration of each academic year, we are opening a new exhibition presenting the works of artists associated with the Academy, which can be seen in the coming months. Along with the 2020/2021 Academic Year, we opened an exhibition presenting the works of artists who passed away in 2020. In the exhibition space, you can now see the works of prof. Andrzej Dyakowski, prof. Marek Model and prof. Jerzy Ostrogórski.

Prof. Andrzej Dyakowski
born June 1, 1936 in Crakow, d. January 14, 2020. Painter, academic teacher.
Biography

Prof. Marek Model
born February 14, 1959 in Gdańsk, d. May 15, 2020. Painter, illustrator, gallery artist, academic teacher.
Biography

Prof. Jerzy Ostrogórski
born April 7, 1944 in Vilnius, d. September 8, 2020 in Gdańsk. Painter, illustrator, academic teacher.
BiographyPrezentowane prace:

prof. Jerzy Ostrogórski
Crede non posset…, 2014
LDL166, 2014
Pas á pas, 2014
Querra cabeca educativa
Prace prezentowane dzięki uprzejmości prof. Ludmiły Ostrogórskiej

prof. Marek Model
Głowa, 2008 (100x80)
Głowa, 2008 (100x60)
Głowa, 2008 (85x65)
Głowa, 2008 (81x60)
Głowa, 2008 (65x50)
Głowa, 2008 (61x46)
Głowa, 2008 (60x50)
Głowa, 2008 (55x49)
Głowa, 2010 (61,5x50)
Głowa, 2010 (55x44)
Prace prezentowane dzięki uprzejmości Kamili Model

prof. Andrzej Dyakowski
bez tytułu, 2016


Sztuka wyrażona na wiele sposobów – obraz, rzeźba, ceramika, meble... Trudno wyobrazić sobie wnętrza gdańskiej ASP z gołymi, białymi ścianami, puste gabinety i puste korytarze. W miejscu, gdzie rodzi się sztuka, nigdy nie może jej zabraknąć.


Począwszy od 1982 r., wówczas z inicjatywy ówczesnego rektora – prof. Franciszka Duszeńki, poprzez działania prof. Ludmiły Ostrogórskiej (Rektora gdańskiej ASP w latach 2008-2016) wskrzeszającej idee prof. Duszeńki, po aktywności aktualnego Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – dr hab. Krzysztofa Polkowskiego (2016-), trwają prace skutkujące utworzeniem i utrzymaniem w Małej Auli Wielkiej Zbrojowni stałej ekspozycji Dzieł Twórców związanych z Uczelnią.

Z każdym dniem kolekcja powiększa się o kolejne prace, dokumentuje etapy historii Uczelni, opowiada dzieje we właściwym sobie języku przedstawieniowym. W Galerii Akademii Sztuk Pięknych poprzez publiczne wystawienie Dzieł udaje się skutecznie połączyć promocję Uczelni z promocją Twórców związanych z Uczelnią. Zaproszenie Rektora – dr hab. Krzysztofa Polkowskiego, skierowane do Twórców i zachęcające do gestu przekazania Dzieła Uczelni, ma na celu kontynuowanie praktyki pozyskiwania i eksponowania Dzieł – artefaktów do historii gdańskiej ASP.


Za motto tej idei niech posłużą słowa prof. Franciszka Duszeńki, w których autor zawarł wyraz wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do zajęcia eksponowanego miejsca przez gdańską ASP we współczesnej kulturze:

„Chcąc przybliżyć studentom oraz młodszym pokoleniom pracowników naszej Uczelni wybitnych twórców i pedagogów gdańskiej szkoły sztuk plastycznych, pragnę stworzyć na jej terenie stałą galerię dzieł tych artystów, którzy swoim talentem, indywidualnością twórczą oraz pracą pedagogiczną przyczynili się do jej istnienia, odrębnego oblicza artystycznego i poczesnego miejsca w kulturze polskiej”.