Wykład Jacka Friedricha

Wykład Jacka Friedricha

Data: 27/01/2009

Wykład Jacka Friedricha

Wykład Jacka Friedricha – Twórczość Ryszarda Semki na tle architektury gdańskiej po 1945 roku