SYLABUS | Opis przedmiotu

SYLABUS | Opis przedmiotu

Pojekt graficzny | Piotr Paluch

SYLABUS | Opis przedmiotu

Nazwa przedmiotu:

LABoratorium dźwięku

ProwadzącY/A:

dr Mariusz Wrona

 

LABoratorium dźwięku – oferta

Wraz z nowym rokiem akademickim działalność inauguruje LABoratorium dźwięku zbudowane dla międzywydziałowych aktywności w zakresie komputerowych technik nagrywania i edycji dźwięku oraz udźwiękawiania obrazów ruchomych (animacji, gier komputerowych, filmów).

LABoratorium dźwięku – idea

Wyposażenie LABoratorium (hardware i software do produkcji i edycji materiałów audio i audio-wizualnych) ma umożliwić realizację nowych, autorskich programów i ma wesprzeć szereg aktywności i potrzeb wykraczających poza ofertę dydaktyczną Uczelni w następujących kierunkach:

 • fizyka dźwięku, akustyka, w tym akustyka pomieszczeń, fizjologia słyszenia,
 • elementy wyposażenia studia nagrań (sprzęt i oprogramowanie), m.in. wielośladowe rejestratory dźwięku, edytory audio, procesory efektów, wirtualne instrumenty, konsolety i sterowniki, nagłośnienie,
 • metody i techniki komputerowego nagrywania i edycji dźwięku, oferta programowa jako alternatywa rozwiązań sprzętowych,
 • sposoby i techniki udźwiękawiania obrazów ruchomych, animacji, multimediów, gier komputerowych, rola muzyki w udźwiękawianiu obrazu, historia ścieżki dźwiękowej w filmie (obrazie ruchomym),
 • tworzenie z udziałem komputerowych technik audio-video,
 • przygotowanie wersji emisyjnych materiałów audio-wizualnych, postprodukcja.

CYKL I – wstęp do pracy w LABoratorium dźwięku (semestr zimowy 2018/2019)

Tematyka warsztatów

 1. Fizjologia słyszenia, fizyka dźwięku, prezentacja urządzeń i oprogramowania dostępnych w LABoratorium, zasady użytkowania wyposażenia i przepisy BHP.
 2. Akustyka i akustyka pomieszczeń, typowe wyposażenie studia nagrań, szczegółowa prezentacja możliwości sprzętowych LABoratorium.
 3. Dźwięk cyfrowy – metody i techniki komputerowego nagrywania i edycji dźwięku, przegląd możliwości oprogramowania dostępnego w LABoratorium.
 4. Procesory efektów i wirtualne instrumenty, podstawy tworzenia z udziałem komputerowych technik audio-video, DJ- i Live- Music.
 5. Rola dźwięku w zderzeniu z obrazem, zarys historii ścieżki dźwiękowej w filmie, sposoby i techniki udźwiękawiania obrazów ruchomych.
 6. „Fabryka dźwięku” – od idei do gotowego produktu, przygotowanie wersji emisyjnych materiałów audiowizualnych.

CYKL II – warsztaty dźwiękowe w LABoratorium dźwięku (semestr letni 2018/2019)

Tematyka warsztatów

 1. Użytkowanie urządzeń dostępnych w LABoratorium – krok po kroku / biologia ucha, higiena słyszenia.
 2. Obsługa wyposażenia LABoratorium – stawiamy kolejne kroki / fizyka dźwięku – możliwości i pułapki, akustyka muzyczna – pole słyszenia, właściwości akustyczne głosu ludzkiego i instrumentów muzycznych.
 3. Równoczesne wykorzystanie sprzętu i oprogramowania (1) – ziarnko do ziarnka, analogowe v. cyfrowe rejestrowanie dźwięku, wady i zalety obu rozwiązań / właściwości akustyczne pomieszczeń a możliwości edycyjne i „naprawcze” oferowane przez urządzenia i oprogramowanie.
 4. Równoczesne wykorzystanie sprzętu i oprogramowania (2) – ziarnko do ziarnka, realne v. zniekształcone, tradycyjne v. syntetyczne / sposoby realizacji nagrań z wykorzystaniem tradycyjnych i wirtualnych instrumentów oraz procesorów efektów.
 5. Równoczesne wykorzystanie sprzętu i oprogramowania (3) – ziarnko do ziarnka, montaż studyjny v. live- i DJ-Music.
 6. Udźwiękawianie obrazów ruchomych – edycja materiałów audio i video, budowanie wielościeżkowych projektów wykorzystujących możliwości sprzętowe i programowe wyposażenia LABoratorium / idea filmu udźwiękowionego – rola muzyki filmowej.
 7. Realizacja nagrań audiowizualnych – dobre praktyki w pracy realizatora (reżysera) dźwięku – ze studia na antenę / twórczość v. odtwórczość, improwizacja, aspekty prawno-autorskie, w tym prawa do artystycznych wykonań, standardy przemysłu audio-video.