Manuale

Manuale

Pojekt graficzny | Piotr Paluch

Autor: Mariusz Wrona

Manuale

Specyfikacja wyposażenia LABoratorium Dźwięku:

Hardware:

  • Cyfrowy stół mikserski Yamaha TF1

Yamaha TF1 Guide – Pobierz

Yamaha TF1 Manual – Pobierz

  • Karta audio RME Fireface 802

RME Fireface 802 Manual – Pobierz

  • Karta audio Resident Audio T4

Resident Audio T4 Manual – Pobierz

  • Sterownik MIDI Novation Impulse 61

Novation Impulse 61 Manual – Pobierz

Novation Automap MIDI – Pobierz

Software:

  • Sekwencer audio/MIDI Steinberg Cubase 9.5

Cubase Pro Artist 9.5 Operation Manual – Pobierz

Cubase Pro Score 9.5 Score Layout and Printing – Pobierz

Cubase 9.5 Plug in Reference – Pobierz

  • Sekwencer audio/video/MIDI Steinberg Nuendo 8.0

Nuendo 8 Operation Manual – Pobierz

Nuendo Score 8 Score Layout and Printing – Pobierz

MIDI Devices – Pobierz

  • Edytor audio Steinberg WaveLab 9.5

WaveLab Pro 9.5 Operation Manual – Pobierz

WaveLab Pro 9.5 Plug in Reference – Pobierz

  • Sekwencer typu composer and live mixing Ableton Live 10.0

Ableton Live 10 Manual – Pobierz