Jerzy Zabłocki | 1987–1990

Jerzy Zabłocki | 1987–1990

Jerzy Zabłocki; fot. Witold Węgrzyn

Jerzy Zabłocki | 1987–1990

ur. 9 czerwca 1927 w Łodzi, zm. 20 stycznia 1993 w Ankarze, Turcja

Artysta malarz, grafik, pedagog. W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy w Tuszynie i Andrzejowie pod Łodzią. W 1948 roku zdał maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1948-1954 studiował malarstwo w PWSSP w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowni prof. Juliusza Studnickiego. Brał udział w pracach przy rekonstrukcji gdańskich kamienic. W 1953 roku rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, na Wydziale Malarstwa, jako asystent u prof. Stanisława Borysowskiego. Potem w 1956 roku został starszym asystentem, w 1958 roku adiunktem, od 1962 roku prowadził samodzielnie Pracownię Rysunku Wieczornego, a w 1966 roku został zatrudniony na stanowisku wykładowcy. Na początku lat 60 -tych odbył podróż do Włoch, która zaowocowała cyklem pejzaży. W 1970 roku uzyskał tytuł docenta i pracował, na Wydziale Projektowania Plastycznego. Pod koniec lat 60 -tych był współorganizatorem tworzenia na uczelni studiów grafiki użytkowej. W 1970 roku Zabłocki został kierownikiem, powstałej Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Architektury Wnętrz, a od 1971 roku na Wydziale Projektowania Plastycznego. W latach 1971-1974 był prodziekanem Wydziału Projektowania Plastycznego. W 1973 roku został zatrudniony, w redakcji Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Gdańsku, na stanowisku kierownika artystycznego. Od 1974 roku do 1981 roku był prorektorem do spraw nauczania i spraw studenckich. W latach 1978-1984 kierował Katedrą Malarstwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 roku. Był dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki (1984-1987). W latach 1985-1986 przebywał w Republice Kuby, gdzie pracował, w charakterze specjalisty-wykładowcy grafiki, w Centro Nacional de Susperación de la Ensenanza Artistica. Funkcję rektora PWSSP pełnił od 1987 przez trzy lata. Profesorem zwyczajnym został w 1990 roku. W latach 1991-1993 wykładał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Bilkent w Ankarze.
Będąc studentem należał do FPOS (Federacja Polskich Organizacji Studenckich), ZAMP (Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej), ZMP (Związek Młodzieży Polskiej), a w 1951 roku wstąpił PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Przez kilka był członkiem i przewodniczącym Komitetu Festiwalu Sztuki w Sopocie. Należał również do Komisji Kultury i Sztuki Wojewódzkiej Rady Narodowej. Był członkiem Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française. Działał w ZPAMiG (Związek Polskich Artystów Malarz i Grafików), pełnił tam, także funkcję prezesa. Należał do ZPAP (Związek Polski Artystów Plastyków).
Debiut artystyczny Zabłockiego przypadł w okresie socrealizmu i prężnej działalności artystów związanych ze szkołą sopocką. Przełom w malarstwie artysty nastąpił w 1955 roku. Udział w warszawskiej wystawie młodego malarstwa w Arsenale oraz spotkanie na swej drodze artystycznej Tadeusza Piotra Potworowskiego bez wątpienia miały wpływ na powstające dzieła. Twórczość Jerzego Zabłockiego ewoluowała w kierunku abstrakcji geometrycznej z elementami symbolicznymi. W tym czasie komponował m.in. Pejzaże z wyobraźni. Następnie na początku latach 80-tych pojawiły się ekspresyjne przedstawienia ptaków. Efektem licznych podróży artysty były cykle tematyczne: Pejzaże włoskie, Pejzaże z Kuby, Pejzaże z Meksyku, Ludzie Ankary. Tworzył obrazy olejne i gwasze. Projektował scenografie, gobeliny, plakaty, wystawy, opracowania graficzne katalogów, wizualizacje plastyczno-urbanistyczne miast.

Wystawy

Wystawy indywidualne:

 • 1958 – gwasze, BWA, Sopot
 • 1959 – Galeria Krzywe Koło, Warszawa
 • 1960 – Frankfurt nad Menem (Niemcy)
 • 1960 – Malarstwo Jerzego Zabłockiego, SPATiF, Sopot
 • 1960 – Malarstwo Jerzego Zabłockiego, Grand Hotel, Sopot
 • 1963 – Salon Wystawowy BWA, Gdynia
 • 1964 – Arsenał, Salon BWA, Poznań
 • 1965 – Salon BWA, Szczecin
 • 1965 – Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
 • 1965 – Studencki Salon Wystawowy CTP „Żaczek”, Gdańsk
 • 1966 – gwasze, Klub Plastyków Czechosłowackich, Praga
 • 1966 – Galeria AP, Kopenhaga
 • 1967 – foyer Teatru Wybrzeże, Gdańsk
 • 1967 – Galeria Lambert, Paryż
 • 1971 – „Spotkania z plastyką”, Festiwal teatru polski Północnej, KMPiK, Toruń
 • 1971 – „Pejzaże z wyobraźni”, KMPiK, Bydgoszcz
 • 1971 – malarstwo, Pałacyk, TPSP, Warszawa
 • 1974 – „Malarstwo Jerzego Zabłockiego – Laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Malarstwa”, 25 lat Klubu 13 Muz, Konfrontacje, Klub 13 Muz, Szczecin
 • 1974 – „Ludzie i pejzaż”, Galeria TPSP, Warszawa
 • 1975 – Polish Institute of Culture, Sztokholm
 • 1976 – Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1977 – „Pejzaże z wyobraźni”, Galeria Sztuki Współczesnej ART, Gdańsk
 • 1979 – Galeria Dragonskolan, Umea
 • 1980 – Miesiąc Sztuk Plastycznych z Gdańska, Galeria Gruppe Grün, Brema
 • 1981 – Bremer Gallery, Bremerhaven
 • 1982 – „Pejzaże z wyobraźni”, Striped House Museum of Art, Tokyo
 • 1983 – malarstwo i rysunek, BWA, Sopot
 • 1984 – Galeria Sztuki BWA, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1985 – „Jerzy Zabłocki – malarstwo”, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
 • 1985 – Municipal Gallery, Alesund
 • 1987 – Galeria'85, Gdańsk
 • 1988 – „Jerzy Zabłocki – malarstwo”, Helskinki
 • 1988 – Galeria Sztuki BWA „Pod Wodnikiem”, Gdańsk
 • 1989 – Malerei von Jerzy Zabłocki, Polonisches Informations und Kulturcentrum, Lipsk
 • 1989 – Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1989 – BWA, Kraków
 • 1990 – Galeria Sopot – Art, Sopot
 • 1990 – Fitzen Gallery, Herford
 • 1991 – „Ptaki”, Galeria Rotunda, BWA, Sopot
 • 1993 – „Jerzy Zabłocki – malarstwo”, Ankara Art Gallery, Ankara
 • 1994 – „Wystawa malarstwa prof. Jerzego Zabłockiego w pierwszą rocznicę śmierci, Galeria TPS, Sopot
 • 2008 – Jerzy Zabłocki: Ocalić od zapomnienia, Pałac Opatów, Gdańsk

Wystawy zbiorowe:

 • 1951 – III Festiwal Młodzieży I Studentów, Berlin (I nagroda)
 • 1952 – Wystawa Sztuk Plastycznych w ramach Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej, Warszawa (wyróżnienie)
 • 1953 – Wystawa Malarstwa Zlotu Młodzieży i Studentów, Warszawa (nagroda)
 • 1954 – IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1955 – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, z okazji V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, Arsenał, Warszawa (wyróżnienie)
 • 1956 – Junge Generation, Lipsk, Berlin
 • 1957 – Wystawa Pięciu Młodych Plastyków Wybrzeża, Strzelnica św. Jerzego, Gdańsk
 • 1957 – Salon Wiosenny Okręgu Gdańskiego ZPAP, wystawa 1-majowa, Pawilony, Sopot
 • 1957 – X Festiwal Sztuk Plastycznych – I Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa i Rzeźby, BWA, Sopot
 • 1957 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1958 – Wystawa Okręgu ZPAP Gdańsk, CBWA, Zakopane
 • 1958 – Salon Wiosenny Okręgu Gdańskiego ZPAP, wystawa 1-majowa, BWA, Sopot
 • 1958 – XI Festiwal Sztuk Plastycznych – Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, BWA, Sopot
 • 1958 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1959 – XII Festiwal Sztuk Plastycznych, Wystawa 28 malarzy i rzeźbiarzy z Wybrzeża, BWA, Sopot
 • 1959 – XII Festiwal Sztuk Plastycznych, III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, BWA, Sopot (nagroda)
 • 1959 – Młode Malarstwo Polskie, Galeria Lambert, Paryż
 • 1959 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1959 – I Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1960 – Wystawa malarstwa, Galeria Lambert, Paryż- Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1961 – Wystawa Malarstwa Polskich Artystów, Galeria Lambert, Paryż
 • 1961 – Wystawa o Porcie Gdańskim, Ratusz, Gdańsk
 • 1961 – XIV Festiwal Sztuk Plastycznych, Jubileuszowy Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1961 – Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL, grafika i rysunek, Warszawa
 • 1962 – XV Festiwal Sztuk Plastycznych, Wystawa 5-ciu, BWA, Sopot
 • 1962 – XIV Festiwal Sztuk Plastycznych, Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pawilony, Sopot
 • 1962 – III Salon Basio, Monako, Monte Carlo
 • 1963 – XVI Festiwal Sztuk Plastycznych, IV Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, BWA, Sopot (nagroda)
 • 1963 – Ogólnopolska Wystawa XX -lecia LWP w Twórczości Plastycznej, BWA, Sopot, Galeria Zachęta, Warszawa; BWA, Bydgoszcz; BWA, Poznań; BWA, Lublin; BWA, Wrocław
 • 1963 – XX- Lecie PPR w Grafice I Rysunku, Galeria Zachęta, Warszawa; BWA, Bydgoszcz; BWA Toruń
 • 1963 – La boutique d'été, Galeria Lambert, Paryż
 • 1964 – Plastycy Szkołom 1000 -lecia, Salon Wystawowy BWA, Gdynia
 • 1964 – XVII Festiwal Sztuk Plastycznych, V Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna, BWA, Sopot
 • 1964 – 20 lat PRL w Plastyce, Pawilony, Sopot
 • 1964 – „Malarstwo Jerzego Zabłockiego. Rzeźba Stanisława Kulona”, Galeria Arsenał, Poznań
 • 1965 – Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Sopockiego, BWA, Łódź; BWA, Katowice; BWA, Opole
 • 1965 – 20 lat PRL w twórczości plastycznej, Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1965 – Wystawa Plastyki Sopockiej, BWA, Lublin
 • 1965 – XVIII Festiwal Sztuk Plastycznych, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Porównania I, BWA, Sopot
 • 1965 – II Wystawa Plastyki i Sympozjum Złotego Grona, Muzeum Okręgowe, BWA, Zielona Góra
 • 1965 – Wystawa ze Zbiorów Muzeum Pomorza Zachodniego i Depozytów dla Galerii Sztuki Współczesnej, Muzeum Pomorza Zachodniego, BWA, Szczecin
 • 1965 – Malarze sopoccy, Klub Studenta, Poznań1966 III Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin (nagroda)- Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP, Praga
 • 1965 – Wystawa Polskiego Malarstwa, Nancy
 • 1967 – XX Festiwal Sztuk Plastycznych, Salon XX -lecia Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1967 – Porównania II, BWA, Sopot- Współczesne Malarstwo Polskie , Praga; Belgrad; Zagrzeb
 • 1967 – Wystawa Malarstwa i Rzeźby Krakowskich i Gdańskich Artystów, Brno
 • 1968 – 21 Gdańskich Malarzy, Spotkania Krakowskie, BWA, Kraków1990
 • 1968 – II Ogólnopolskie Triennale Rysunku, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław
 • 1968 – Wystawa Malarstwa Marynistycznego Okręgu Gdańskiego ZPAP, Dni Kultury Polskiej, Plymouth
 • 1968 – IV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin- Wystawa Malarstwa Gdańskich Artystów, Aalborg
 • 1969 – BWA, Wrocław
 • 1969 – Projektowanie wnętrza, z cyklu „Polska sztuka użytkowa” w 25 -lecie PRL, Dwór Artusa, Gdańsk
 • 1969 – Porównania III, BWA, Sopot
 • 1969 – III Spotkania Krakowskie, XXV lat PRL, Miejski Pawilon Wystawowy, Pałac Sztuki, Kraków- 3 Generacje, Ystad, Kalmar
 • 1970 – V Jubileuszowy Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (nagroda)
  Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, 25 -lecie ZPAP, Sień Gdańska, Dwór Artusa, Gdańsk
 • 1970 – Malarstwo w Polsce Ludowej, Muzeum Narodowe, Warszawa
 • 1970 – Wystawa pokonkursowa „Rzeźba i kwiaty”, Berlin (II nagroda)
 • 1971 – 25 lat Malarstwa polskiego, Muzeum Narodowe, Poznań
 • 1971 – III Triennale Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław
 • 1971 – Porównania IV, BWA, Sopot
 • 1971 – Wystawa 4 gdańskich artystów, Północno – Holenderskie Centrum Sztuki, Bergen
 • 1971 – Trzy Pokolenia, ABC Malarstwa Wybrzeża, Sztum, Elbląg, Wejherowo
 • 1972 – Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej „Człowiek i jego świat”, Montreal
 • 1972 – VI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1972 – XXV Jubileuszowy Festiwal Sztuk Plastycznych, „25 lat Malarstwa Wybrzeża Gdańskiego w PRL, BWA”, Sopot
 • 1973 – Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Bydgoszcz
 • 1973 – Porównania V, BWA, Sopot
 • 1973 – Wystawa PWSSP, Strzelnica św. Jerzego, Gdańsk
 • 1974 – Malarstwo Gdańskie, Panorama XXX -lecia PRL, PKiN, Warszawa
 • 1974 – VII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1974 – Postawy Twórcze, Dwór Artusa, Sień Gdańska, Gdańsk
 • 1974 – Malarze Gdańscy, BWA, Poznań
 • 1974 – Wystawa w stoczniowej stołówce, Gdańsk
 • 1974 – Wystawa Sztuki Polskiej, Polska'74, Grupa – Park, Essen
 • 1975 – Porównania VI, BWA, Sopot-Malarstwo
 • 1975 – BWA, Kraków
 • 1976 – Postawy Twórcze w Środowisku Gdańskim. Malarstwo – Grafika, galeria, Zachęta, Warszawa
 • 1976 – VIII Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1976 – 11 Malarzy z Gdańska, Sztokholm
 • 1977 – II Biennale Sztuki Gdańskiej, BWA, Sopot
 • 1977 – Wystawa Siedmiu Malarzy, Montreal
 • 1977 – Wystawa Prac Plastyków Okręgu Gdańskiego ZPAP, Kilonia
 • 1978 – IX Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich,Szczecin (medal)
 • 1978 – XXXI Festiwal Sztuk Plastycznych, Prezentacje 1, BWA, Sopot
 • 1978 – Wystawa Polskiego Malarstwa, Skagen
 • 1978 – Polskie Porównania, Axel
 • 1978 – Wystawa Malarzy z Gdańska, Manheim
 • 1979 – Złote Grono, Zielona Góra (wyróżnienie)
 • 1979 – Prezentacja Malarstwa Gdańskiego, Kwidzyn
 • 1979 – Plastycy Gdańskiego Wybrzeża, Muzeum Rosyjskie, Leningrad
 • 1979 – III Biennale sztuki Gdańskiej, BWA, Sopot
 • 1979 – Porównania VIII, Sopot
 • 1979 – Prezentacja Malarzy Krajów Socjalistycznych, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1979 – Współczesna Sztuka Gdańska, Hotel la Palma au lac, Locarno
 • 1979 – 3 Malarzy z Gdańska, Rathauses, Zwingenberg
 • 1979 – Wystawa Sztuki Polskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lubeka
 • 1979 – Wystawa sztuki Plastyków Środowiska Gdańskiego, Biblioteka Miejska, Högenäs
 • 1980 – X Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego, BWA, Szczecin (Grand Prix)
 • 1982 – Wystawa czterech Malarzy z Gdańska, Sindelfigen
 • 1985 – „Jerzy Zabłocki: malarstwo oraz Zdzisław Jakubowski: techniki własne” Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
 • 1985 – VI Biennale Sztuki Gdańskiej, Sopot (wyróżnienie)
 • 1985 – Artyści z Gdańska w Bremie, Brema
 • 1985 – Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych, BWA, Olsztyn
 • 1985 – Nykytaidetta Gdansista, Wäinö Aaltosen Museo, Turku
 • 1986 I Ogólnopolska Wystawa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Zachęta, Warszawa
 • 1986 – Interart'86, Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych, Poznań
 • 1987 – Siedmiu Malarzy z Gdańska, Centrum Sztuki, Bergen
 • 1987 – Wystawa Sztuki Polskiej, Bagdad
 • 1987 – Wystawa Okręgowa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, BWA, Sopot
 • 1988 – Juliusz Studnicki i jego uczniowie, Pałac Opatów, Gdańsk
 • 1991 – Polnische Gegenwartskunst in Landeshaus, Kilonia
 • 1991 – Sanat'91, Ankara
 • 1992 – Art from Poland, Frankenthal
 • 2003 – Historia kolekcji CSW Łaźnia PUBLIC (RE)COLLECTIONS, Łaźnia1, Gdańsk
 • 2006 – „Między słowem a światłem. Poezja i malarstwo twórców z Wybrzeża”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
 • 2014 – Materialność i wartość dzieła sztuki. Prace z kolekcji BWA w Białymstoku zgromadzone w latach 1965–1990, Galeria Arsenał, Białystok

Projekty i realizacje

 • Projekt i wykonanie mozaiki na budynku NBP w Gdańsku
 • Projekt i realizacja kurtyny do sali widowiskowej NOT w Gdańsku
 • Projekty wnętrz dla statku „Stefan Batory”
 • Projekt i wykonanie plafonu w sali myśliwskiej na zamki w Książu
 • Projekty scenografii dla Teatru Dramatycznego w Gdyni: „Trędowata”, „Lęki poranne”, „Złodziej”, „Energiczni ludzie”
 • Projekty wystaw: „Gdańsk i ziemia gdańska”, „Historia ruchu robotniczego na ziemi gdańskiej”
 • Projekt i realizacja wielkoformatowej dekoracji miasta Gdańska z okazji VII Zjazdu PZPR
 • Projekt kolorystyki ulic dla miasta Gniezna
 • Projekt identyfikacji wizualnej Szpitala w Wejherowie
 • Projekt wnętrz i wystroju plastycznego Instytutu Okrętowego PG (współautor B. Petrycki)

Konkursy

 • 1963 – Ogólnopolski konkurs na tkaninę dekoracyjną, Warszawa (I nagroda)
 • 1969 – Ogólnopolski konkurs na malarstwo ścienne dla halli Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (wyróżnienie)
 • 1970 – Konkurs na plakat do wystawy „Rzeźba i kwiaty”, Berlin (NRD) (II nagroda)

Nagrody i odznaczenia

 • 1963 – Odznaka Tysiąclecia
 • 1965 – nagroda Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
 • 1968 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1969 – Odznaka 1000 -lecia Państwa Polskiego
 • 1970 – nagroda Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
 • 1973 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1974 – nagroda II stopnia MKiS
 • 1976 – nagroda rektorska
 • 1977 – nagroda rektorska
 • 1978 – zespołowa nagroda rektorska
 • 1980 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1980 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Zasłużony Działacz Kultury
 • 1981 – nagroda rektorska
 • 1983 – nagroda rektorska
 • 1991 – zespołowa nagroda rektorska

Źródła

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 1945-1965 (red. J. Wnuk), Warszawa, 1966.
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005: tradycja i współczesność (układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński; Muzeum Narodowe w Gdańsku), Gdańsk, 2005.
Jerzy Zabłocki: Ocalić od zapomnienia (tekst i oprac. merytoryczne kat. Janusz Janowski), Pelplin, [2008].
Archiwum ASP.

Oprac. Anna Polańska