Zygmunt Okrassa

Zygmunt Okrassa

Zygmunt Okrassa; fot. Bartosz Żukowski

Zygmunt Okrassa

(1945-2021) „Niepewny oryginał utworu. Nie tylko my formujemy obraz, ale i on nas formuje. Wprowadza szczególną perspektywę – perspektywę odbiorcy, widza. Jednocześnie sami jesteśmy widzami, oglądamy znacznie więcej niż rysujemy. Internet, techniki wymiany i wyszukiwania informacji, systemy zapisu fotografii, edycji obrazu i tekstu – nie są neutralnymi narzędziami do dyspozycji artysty. Rewolucjonizują funkcjonowanie obrazu, zmieniają nawyki twórców i widzów, ich oczekiwania. Przekształcają efekt pracy autora.”

Urodzony w 1945 roku w Sochaczewie. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1975 roku. Publikował plakaty i ilustracje w wydawnictwach WAG i KAW. Ponad 250 jego projektów ukazało się w dziennikach i czasopismach: „Projekt”, „Szpilki”, „Graphis Inc.”, „Rzeczpospolita”, „Rzeczpospolita Magazyn”, „Newsweek Polska”, „Film” i „Foyer”.

[2015]