Maria Skowrońska

Maria Skowrońska

Maria Skowrońska

Maria Skowrońska

(1948-2022) „Rysunek współczesny, korzystając ze zdobyczy dorobku dziejów dyscypliny, charakteryzuje się wielością i różnorodnością poszukiwań. Jest tak różnorodny, jak różnorodne są postawy twórcze i osobowości artystów, gdyż skala uczuć i doznań, które można przekazać w tej formie jest niewyczerpana. (…) Proces twórczy jest płynny i zmienny, jak życie. Wszystko, co nowe, nie może i nie musi pokrywać się z kształtami, które już znamy. Należałoby dokonać zasadniczej korekty w tradycyjnym definiowaniu rysunku, jednakże zdefiniowanie jednoznaczne tych procesów jest bardzo trudne. (...) Granice rysunku – i wszystkich dziedzin sztuki – przesuwają się coraz dalej, a my nie jesteśmy w stanie przewidzieć co przyniesie przyszłość.”

Urodzona w 1948 roku w Olsztynie. Studia w latach 1966–1972 w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Profesor, do roku 2010 prowadziła Pracownię Podstaw Rysunku i Malarstwa na macierzystej uczelni. W latach 1984–1999 powstają cykle obrazów, rysunków i prac przestrzennych: Przemiany, Cienie, Wnętrza, Balet czyli katalog gestów oraz Nieuchwytność procesów przemijania. Miała 11 wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Madrycie, Barcelonie, Granadzie, Montrealu, Paryżu, Monachium, Berlinie, Tokio. Otrzymała 14 nagród i wyróżnień na wystawach krajowych i międzynarodowych.

[2015]